Tips til at give positiv feedback

Det at give positiv feedback er en af de mere fornøjelige opgaver på jobbet som leder. Både for den alleryngste medhjælper til seniormedarbejderen, så kan jævnlig og passende ros virkelig gøre meget for motivationen. Men hvis du bare siger ”tak”, og ”godt klaret” uden den dybere mening, kan det rent faktisk gøre mere skade end gavn. Hvis du siger det, skal du mene det. Ellers mister du troværdighed.

Derfor er der her nogle små tips til hvordan du kan gøre det ”rigtigt”.

 

1 – Der er ikke noget bedre tidspunkt end NU!

Feedback mister sin ”kraft” hvis det ikke bliver afleveret tæt på handlingen. Det har ingen virkning hvis du venter til den årlige eller halvårlige medarbejdersamtale.

 

2 – Positiv feedback – Offentligt eller privat?

Ros offentligt, og kritiser privat (i enrum) det er grundreglen. Men før du begynder at rose en person til skyerne offentligt, så tænk lige over hvad vedkommende ønsker. Hvis du roser en genert person offentligt, så kan det godt føles meget pinligt for vedkommende, og det kan fremkalde følelser der overskygger det du gerne vil sige opnå med rosen. Gør hvad der er rigtigt for modtageren når du giver positiv feedback. Ikke hvad der er rigtigt for dig.

 

3 – Øvelse gør mester med positiv feedback

Det er let at komme til at overse et godt stykke arbejde, eller en ekstra indsats når der er travlt. Så  gør det til en vane at rosejævnligt. Overvej at lave et mere formelt belønnings – og anerkendelsessystem som alle kan forstå og bruge.

 

4 – Passer anerkendelsen/gevinsten

Gem balloner og flag til de specielle lejligheder. Hvis du overdriver din ros og små ”gevinster” så kan det let blive misforstået – som om du forsøger at købe medarbejderne. Bedøm hvor meget indsats der er lagt i opgaven, og giv positiv feedback derefter.

 

5 – Hav ingen favoritter!

Undgå at få nogen favoritter blandt medarbejderne – vær retfærdig og bedøm alle ens. Det lyder indlysende, men man kan let falde i, og lægge mest mærke til dem man har rost senest.

 

6 – Vær klar og men det du siger

Den bedste feedback er ærlig og specifik. Fortæl personen nøjagtigt hvorfor du roser. ”Thomas, den ekstra analyse du lavede blev virkelig godt modtaget af projekt teamet. Den hjalp dem med at kunne tage en beslutning hurtigt”. Så ved Thomas helt nøjagtigt hvorfor du roser, og ved hvordan han skal gøre det næste gang.

 

7 – Fang medarbejderne i at gøre tingene rigtigt

Jo mere du fanger medarbejderne i at gøre de rigtige ting, og hurtigt roser dem, jo flere rigtige ting vil de gøre rigtigt. Hvis du som chef vidste hvor mange gange dine medarbejdere er i tvivl om, hvad der rent faktisk forventes af dem, vil du nok blive ret overrasket.

Start i dag, og din vane med at give positiv feedback vil blive en livslang vane.

Problemløsning – ideer til at finde helt ny løsninger på dine problemer

Problemløsning – ideer til at finde helt ny løsninger på dine problemer

To fanger gravede en gang en 40 meter tunnel ud fra deres celle i fængslet.

Men hvor gemte de al jorden de gravede op så de ikke blev opdaget? De havde en genial problemløsning.

Svaret er, at de gemte jorden i tunnellen igen om dagen. Fangerne stjal nylon sække fra fængsels bageriet og hver nat de gravede kom de jorden ned i sække.
Om dagen når der kunne komme celle inspektion, kom de alle sækkene ned i tunnellen igen og gjorde rent i deres celle. Da fangerne var stukket af gennem tunnelen fandt vagterne en celle fyldt med jordsække og en tom tunnel.

Dette er et rigtig godt eksempel på innovativ tænkning og det at finde løsningen i selve problemet eller udfordringen. Fangerne havde meget begrænsede ressourcer og en af dem var selve tunnelen. Det er altid let nok af finde løsninger på et problem hvis vi har ubegrænsede ressourcer – men ofte så bliver løsningen for dyr og kompliceret.

Begrænsede ressourcer gør os kreative med problemløsning.

Hvis du til gengæld kun har meget begrænsede ressourcer så bliver du tvunget til at være meget kreativ og innovativ. I sådanne tilfælde bliver løsningerne ofte meget elegante, billige og effektive. Det at bruge tunnellen som løsning på problemet med jorden er et super eksempel på dette.

Da Hiram Maxim for mange år siden var på duejagt kom han til at tænke på at her gang han skød, så fik han et ordentligt puf i skulderen af geværets rekyl. Noget andet var at han hver gang skulle stoppe op og lade geværet igen, inden han igen kunne skyde. Han kom til at spekulere over om han kunne bruge det ene ”problem” til at løse det andet med. Og derved var han i gang med at opfinde maskingeværet.

Vend problemet om – 180 grader

I slutningen af den første golfkrig blev der sat en masse oliebrønde i brand af de tilbagetrækkende Irakiske soldater. Du kan sikkert godt huske billederne af alle de store ildsøjler i ørkenen. Disse brande var meget svære at slukke og specielt fordi at der ikke var vand nok i ørkenen til at slukke brandene med. Hvad kunne man så bruge?

Et svar kunne have været at bruge sandet, men det viste sig ikke at fungere. Sandet blev bare til glas. Det var ikke en god problemløsning.

Derfor fandt man en endnu mere effektiv løsning. De olie ledninger der normalt blev frugt til at pumpe olien fra oliebrøndene til raffinaderiet blev i stedet brugt til at pumpe vand den anden vej – ud til de brændende oliebrønde. Ved at bruge en eksisterende ressource og vende flowet om, blev problemet løst og brandene blev slukket.

Ingeniører er ofte vant til at skulle arbejde indenfor meget afgrænsede rammer. I den allerførste Folkevogn havde ingeniørerne et problem med at få vinduesviskerne til at køre. De fandt en (den gang) genial løsning med at bruge lufttrykket i bilens reservehjul. Jeg tænker så lidt på, hvordan det ville være at punktere i regnvejr. Men for den tid var løsningen genial.

Problemløsning – Ikke kun for ingeniører

Det er ikke kun ingeniører der bruger selve problemet til at løse problemet. I 2005 da IRA røvede en hovedbank i Belfast med et udbytte på £25 millioner i pengesedler, skulle myndighederne forhindre IRA i at bruge alle disse penge på ny kriminalitet.

De fandt på at bruge en af ressourcerne i selve problemet, nemlig de stjålne pengesedler. Endnu et godt eksempel på en genial problemløsning.

De valgte simpelthen at trykke ny og anderledes pengesedler. Alle der havde de gamle pengesedler skulle så hen og have vekslet til de nye sedler, og det kunne godt være et problem hvis man kom og gerne lige ville have vekslet £25 millioner.

 

Hvordan kan du selv eller dit firma bruge denne strategi til at finde innovative løsninger på de udfordringer du står overfor?

I denne tid hvor resurserne, mange steder, er begrænsede er det rigtig godt at kunne se helt nye løsninger – i problemet. Det er de mennesker og virksomheder der formår dette og som kan være innovative og nytænkende der virkelig kommer styrket ud af den såkaldte krise.  Måske er krisen en vink til os alle om at vi skal finde nye måder at gøre tingene på – nye måder at tænke på. En ny strategi for problem løsning. Måske bliver alle dem der sidder og glæder at alt igen kommer tilbage til det ”normale” slemt skuffede.

En af metoderne du kan bruge til at udtænke helt nye og innovative løsninger på er, at opdele problemet eller udfordringen op en række uønskede begivenheder/effekter.
Gennemgå derefter hver af disse – stille og roligt  – en efter en og for at se om denne del kan vendes og drejes så den kan stoppe en af de uønskede effekter, eller måske helt bryde den uheldige kæde der skaber problemet.

Ved virkelig at bruge denne metode op en kreativ måde vil du ofte kunne komme frem med meget innovative og enkle problemløsning.
Jeg håber at eksemplerne kan hjælpe dig lidt på vej.

 

Rigtig god og innovativ fornøjelse.

 

Hvad kendetegner egentlig en god leder?

Hvad kendetegner egentlig en god leder?

Hvordan bliver du en leder som alle er glade for, frem for chefen alle elsker at hade.

Her er nogle små tips.

En god leder roser side medarbejdere

Når en af dine medarbejdere gør et godt stykke arbejde, og en flot indsats, så vær sikker på at du ser det, og ikke mindst – vær sikker på at din medarbejder ved du har set det.

Ros vedkommende for det, og lad for øvrigt aldrig en mulighed for at rose dine medarbejdere gå din næse forbi.

 

Ydmyg aldrig nogensinde en af dine medarbejdere

Hvis du bliver irriteret over noget en af dine medarbejdere har gjort (eller ikke gjort) så hold hovedet koldt, specielt overfor andre. Den der bliver ydmyget vil helt naturligt bære nag til dig i større eller mindre grad, og det vil påvirke arbejdsindsatsen i lang tid.

Konstruktiv kritik fra din side vil aldrig blive taget som en ydmygelse, hvis det sker på tomandshånd.

 

En god leder skaber en kultur, hvor fejltagelser er OK.

Hvis du ikke laver fejl, så strækker du dig sandsynligvis heller ikke det lille ekstra for at yde noget. Sørg for at skabe en kultur hvor dine medarbejdere føler de har lov til at lave fejl, fordi fejl er en del at det at udvikle sig.

Fejl er ikke noget man skal have det dårligt over, så længe man lærer af dem. Det er klart det bliver et problem, hvis man laver samme fejl igen og igen. Denne kultur vil give dine medarbejdere en tryghed, som gør at de klarer deres projekter endnu bedre.

En god leder husker de personlige detaljer

Tag dig tid til at komme til at kende dine medarbejdere. Hvem er de, hvad er vigtigt i deres liv, og hvad motiverer dem. Vær interesseret i dem som mennesker, og ikke kun som medarbejdere. Det lyder simpelt, men det vil få dine medarbejdere til at se dig som en god leder.

 

Gem dig ikke bag din position

Vær menneskelig og autentisk overfor dine medarbejdere. På den måde vil du være i stand til at støtte og opmuntre alle når det hele er hårdt.

 

En god leder er til rådighed

Vil du være en god leder så vær sikker på at dine medarbejdere føler de kan komme til dig, for at tale om sensitive emner. Både vedrørende interne og eksterne arbejdsproblemer. Lad dem føle at du respekterer dem som de er, og ikke vil bruge det de siger mod dem på et senere tidspunkt.

Indrøm dine egne fejl.

Hvis du laver en fejl, så indrøm det. En god leder behøver ikke at være fejlfri. Dine medarbejdere vil respektere dig mere hvis du indrømmer dine fejl, og at du så finder en løsning på at få dem rettet igen. SÂ føler de sig også mere fri til at turde indrømme deres egne fejl.

 

Lyt på en måde så dine medarbejdere vil tale til dig.

Medarbejdere er ofte lidt bange for og usikre overfor deres ledere. Vær sikker på at du viser dine medarbejdere at du gerne vil lytte til dem, og forstå det de siger til dig. At de er vigtige for dig og du derfor gerne bruger tid på dem. Det er tegn på du er en god leder.

 

Giv klare beskeder

Det er dit ansvar at dine medarbejdere forstår dine budskaber, så vær sikker på at du kommunikerer helt klart og forståeligt for alle. Der er ikke noget mere frustrerende og stressende for medarbejdere, end når de ikke er helt sikre på hvad du forventer af dem.

Det ødelægger dine medarbejderes effektivitet, og det er du nok ikke så interesseret i. Behandl alle med respekt og høflighed, specielt når der er et problem. Enhver der arbejder med dig, eller for dig er et værdifuldt menneske der fortjener at blive behandlet med respekt.

En god leder er kun så god som hun, eller han behandler sine teammedlemmer.

 

Lær mere om Business Coaching

Hvis du gerne vil lære meget mere om at blive en god leder, så tag et kig på vores spændende Business Coach uddannelse, og Executive Coach uddannelse (kommer senere).

 

Lidt citater om ledelse…

 

Hvis konerne vidste hvad sekretærerne tænker om deres chef, ville de have en bekymring mindre.

Danny Kaye

 

Den sande leder må dykke ned i folkets springvand.

Lenin

 

I stille vejr er alle gode sømænd.

Anon.

 

En tåbe på en høj post, er som en mand på toppen af et højt bjerg: Alt forekommer ham småt, og han ser lille ud for alle.

Matsch