Amøbe Teorien

Amøbe Teorien

De fleste der kender lidt til coaching er enige i at effekten af coaching er helt fantastisk. Det er helt sikkert umagen værd, og noget man virkelig skal gøre meget mere brug af.
Det er klart at næsten alle gerne vil være med til, at deres medarbejdere og deres klienter får en dagligdag, der gør dem til mere effektive og afbalancerede mennesker.

Problemet med dette er så bare, som med så mange andre teorier, at få det bragt videre ind i ens dagligdag. Et af problemerne er den grundopfattelse de fleste ledere/coaches (ledere/coaches skal ses i den bredeste forstand) har om mennesker, og om hvad der motiverer dem.
I vore forsøg på at ændre andres adfærd bruger vi tit det jeg kalder Amøbe teorien.

Du husker nok at en Amøbe er et lille enkeltcellet slimdyr, som mange af os har studeret i biologitimerne.
Det er meget let at ændre en Amøbes adfærd, Vi kan enten prikke til den med en nål for at få den til at flytte sig, eller også kan vi få den til at bevæge sig i en bestemt retning ved at give den sukker.

Motivation på Amøbe niveau

Nåle og sukker fungerer rigtig godt med amøber, og de vågner aldrig op en morgen og siger ”I dag vil jeg ignorere sukkeret”.
Nej – dag efter dag vil de reagere som vi forventer på de stimuli vi giver dem, og bevæge sig forudsigeligt.

Denne gode og brugbare teori er blevet beskrevet af både Pavlov, Watson, og Skinner. Problemet er så bare at denne amøbe teori er blevet en motivations og ledelses teori mange steder. Meget ofte så prøver ledere og coaches at frembringe ændringer hos mennesker ved at prikke til dem, eller ved at give dem en belønning.
Dette gælder jo også i mange andre af livets forhold blandt andet som forældre, og i partnerforhold. Man ser også disse teorier brugt, i mere eller mindre avancerede afskygninger, i salg og markedsføring.

De fleste psykologer har forladt denne teori, som egentlig hedder adfærdspsykologi, på grund af at de gjorde den fantastiske opdagelse at mennesker er mere komplicerede end amøber. Tak for det…..
Det er uheldigt at se at mange ledere, og coaches STADIG arbejder som om de ikke har gjort en tilsvarende opdagelse. Man ser endda mange moderne coaching bøger der arbejder ud fra adfærdspsykologi i sin reneste form.

Hvorfor virker teorien ikke?

Du kan være helt sikker på at brug af amøbeteori i forbindelse med coaching ikke vil give dig de resultater du håber på. Her er nogen af grundene:

Der kommer ingen langtidsvirkning af amøbe teorien. Så snart stimuli ophører, så ophører adfærden også.

Mennesker er klogere end amøber (har dog oplevet eksempler på det modsatte også), og vi lærer hurtigt at få belønning uden at udføre nogen handlinger. Mange af os har lært hvordan man får gode karakterer i skolen, uden at læse meget. Mange organisationer er også fulde af medarbejdere der er mestre i at se effektive og produktive ud, uden at yde noget af væsentlig værdi til organisationens udvikling. Organisationen motiverer dem simpelthen ikke til det.

Amøbe teorien fjerner muligheden for at mennesker bliver selvkørende og selvkorrigerende fordi de hovedsageligt reagerer på stimuli. De styrer ikke selv mod et synligt mål, og arbejder ikke efter fælles værdier de kan forholde sig til.

Amøbe teorien svækker mennesker hver gang den bliver anvendt, fordi den vænner dem til at kun udføre handlinger når andre beder dem om det. Det er perfekt når vi ønsker passive, og ikke-tænkende zombier, men dræbende hvis vi forventer initiativ, innovation, risikovillighed, og kreativitet.
Amøbeteorien eliminerer muligheden for at mennesker bliver selvgenererende fordi deres ambitioner og initiativ bliver dræbt på grund af at alle uautoriserede initiativer og ideer bliver forhindret.

Al opmærksomhed bliver rettet mod de handlinger der sikrer at man ikke bliver prukket til, eller rettet mod handlinger der leder til øjeblikkelig udløsning af en belønning.
Den øjeblikkelige effekt af belønninger bliver dyrket, men opbygning af en langvarig kompetence og loyalitet bliver forhindret.

Listen af grunde til amøbe teorien ikke virker kan fortsætte, og du kan sikkert komme med ligeså mange.

Ingen bryder sig om at blive manipuleret med, hverken åbenlyst, eller i det skjulte og det er hvad amøbeteorien er – nemlig manipulation.

Hvad gør man så?

De fleste kan godt se begrænsningerne i amøbeteorien, men ikke desto mindre så er det den, mange af os arbejder med i mange tilfælde. Specielt i pressede situationer.
Det kræver en masse disciplin og lang træning af ledere og coaches, at holde fingrene helt væk fra amøbeteorien, og i stedet tage en alternativ teori i anvendelse.

Hvad skal det så være for en teori? Det skal i alle tilfælde være en teori og menneskeopfattelse der er meget mere effektiv til at kunne frembringe den virkning af coaching som vi ønsker.

Denne alternative teori skal respektere mennesket, og fleksibel nok til at kunne omfatte de store forskelle der er i mennesker. Den skal give coachen mulighed for at forstå sine coachees, samt designe og gennemføre et coaching program der resulterer i den ønskede langtidseffekt.

Den væsentligste del af den teori som jeg vil foreslå vi bruger, baserer sig hovedsageligt på noget vi kan kalde ”Fænomenologi”.
Den siger at det ikke er begivenheder, kommunikation, eller stimuli der leder til adfærd. Det er den måde hvorpå det enkelte individ fortolker disse begivenheder, kommunikation, eller stimuli der leder til en bestemt adfærd eller handling.

Mennesker ser ikke verden som den er, men som de selv er.

Jeg ved godt at det hele bliver meget mere kompliceret nu, end hvis vi kunne bruge amøbeteorien, men hvis vi skal have resultater som coaches er det nok nødvendigt at gå bort fra amøbeteorien.

En lille historie

For at klarlægge dette endnu mere for dig, vil jeg prøve at komme med et lille tænkt eksempel.

Forestil dig tre mennesker der kommer til den samme fest. Det er en typisk fest med musik, mad, drinks, og en masse mennesker er taler sammen.
Det er her vigtigt at forstå, at selv om adfærden hos de tre gæster vi her beskriver er forskellige, så er det ikke omgivelserne der er forskellige. Hver gæst reagerer ud fra sin egen virkelighed, eller fortolkning af det han mener er virkeligheden.

Den første gæst der kommer, er en kunstner der har solgt et billede til den familie der holder festen. Hvad er det første kunstneren gør? Han begynder at kigge efter hvor billedet er placeret, og undrer sig højlydt over at placeringen ved siden af døren ind til toilettet.

Den anden gæst er en alkoholiker. Du kan sikkert forudse at hans første handling er at finde ud af hvor drikkevarerne er placeret. Ligesom hos den første gæst så bliver alt andet omkring ham sat i baggrunden – De andre gæster, maden, og musikken. I hans verden er drikkevarerne det primære lige nu.

Du har måske behov for lidt mere forestillingsevne for at kunne følge den næste gæst. Han er dybt forelsket i en pige han skal møde til festen. Prøv selv at huske en forelskelse, og en gang hvor du ser din elskede dukke op?
Det er som om tiden står stille – lyde og alle andre indtryk dæmpes ned. Den elskede fremstår som hun/han var badet i spotlys.

Alle handler ud fra deres EGEN virkelighed

Det er vigtigt at du har denne grundforståelse af menneskers fortolkning af verden. Forstår du det vil du have meget lettere ved at coache og hjælpe andre.
Hver persons handlinger var helt i overensstemmelse med den fortolkning han foretog. De handlede ud fra DERES virkelighed.

Det er dit job som coach at forstå din coachees billede af verden, og den struktur af fortolkning din coachee bruger. Dernæst skal du i partnerskab med din coachee ændre denne struktur således at de handlinger der sker fremover også fører til det udbytte som I gerne vil frem til.

Hvis du skulle have coachet disse tre gæster i det at gå til fest, så kunne du jo nok ikke med held have brugt samme strategi overfor alle tre.

Du skal lære det korrekte “SPROG” din ansatte/coachee/klient taler

Du skal som coach, så at sige lære din coach det korrekte ”sprog” til opgaven. Som første trin i alle tilfælde.

Vi kan ikke læse et kort hvis vi ikke kender ”sproget” og “symbolerne”. Du kan ikke beskrive følelser hvis du ikke kender til følelsernes sprog. Du kan ikke kommunikere effektivt uden at vide, hvad det er du skal lytte efter.

At lære din coachee et nyt ”sprog” er dog ikke nok. Det andet vitale element du som coach skal tilføre, er træning der sikrer at det nyindlærte bliver en permanent del af coacheens fortolkningsmønster.

Ingen kan lære at køre en bil ved at lære ”bilens sprog” såsom brug af pedaler, rat, gear, og færdselsloven.
Efter at have lært ”sproget” så må man ind bag rattet og bruge mange timer på træning. Det er kun via denne kontinuerlige og fokuserede træning vi bliver kompetente bilister.
På den anden side så er træning heller ikke nok til at kunne køre bil på en ordentlig måde. Vi ville være prisgivet hvis noget går galt, eller når vi møder andre biler.

Hvis vi skal overføre vigtigheden af det korrekte ”sprog” og træning til coaching så er ”sproget” det der sikrer at coacheen bliver selvkørende, og selvkorrigerende. Træningen er den der sikrer at coacheen også på længere sigt er effektiv og balanceret person. Eller hvad nu formålet med coachingen nu måtte være.

Når du sidder og læser dette så tænker du sikkert på, hvor mange forsøg du har gjort for at forbedre, og hjælpe andre – og som er slået fejl.
Der kan selvfølgelig være mange grunde, men en af dem kunne være at du har prøvet at tage Amøbe teorien i anvendelse. Du har muligvis forsøgt at bruge belønning eller straf i en eller anden grad.
Måske du vi leveret et ”sprog” der var utilstrækkeligt, eller som ikke passede til situationen, således at adfærden blev anderledes end du ønskede.

Du kan lære meget mere om dette på vores Coach Kursus og Master Coach uddannelsen.

Window of opportunity – Er du klar

Window of opportunity – Er du klar

Når mulighedernes dør åbner sig……….. Dit Window of opportunity

 Alle kan opnå det de vil. Mener du også det?  Men der er altså lige noget vi skal kigge på her!!

Dem der får succes er dem der går gennem window of opportunity (mulighedernes dør) når det åbner. Det ved vi alle godt. Men hvad er egentlig hemmeligheden ved at komme igennem denne dør?

Det er at være lige uden for døren når det åbner – og være klar til det.

Der er en historie om Frank Sinatra. Han fik sit store window of opportunity, mens han arbejdede som tjener. En dag mens han var på arbejde, så han pludselig et af de største navne indenfor musikindustrien, sidde og spise.
Frank gjorde noget utroligt. Han ryddede bordet ved siden af denne mand, stillede sig op på det, og sang det bedste han kunne. Han vidste at han ville blive fyret for at gøre det, men hvor mange gange ville han få denne unikke mulighed? Du kender selv resten af historien.

Du ved aldrig hvornår dit eget window of opportunity åbner sig for dig. For nogen kommer den store mulighed tidligt i livet, og for andre kommer den senere. Men for alle der har succes gælder det samme: De var klar da vinduet åbnede sig….
Og for alle dem der var klar når vinduet åbnede sig, er der tusinder der ikke var.

Så det vigtigste er altså: VÆR KLAR!

Er du klar? 

Her er der nogle punkter du kan overveje…

 • Er dine evner, og færdigheder så skarpe, som du ønsker de skulle være?
 • Er de evner du har gode nok til at du virkelig kan yde dit bedste når muligheden viser sig?
 • Kan du håndtere succes når du får det? Det er ikke sjovt at få masser af succes, hvis man ikke kan håndtere det, og måske reelt set er bange for det.

Arbejder du hårdt på at bringe dig i den rigtige position. Det du skal gøre mens du venter på at dit window of opportunity åbner sig er, at udvikle dine evner, færdigheder, og din personlighed, samt at bringe dig i en position hvor mulighederne kan finde dig. Du skal være klar til at gå gennem døren inden den lukker sig for dig igen.

Din vindue vil åbne sig en dag. Det åbner sig for alle. Måske åbner det sig for dig én gang, og måske åbner det sig for dig mange gange. Det er forskelligt for os alle, og i den retning er livet ikke altid retfærdigt.
Men vi får alle mulighederne – Er du klar til det?

Hvis vinduet til dine store muligheder åbnede sig senere i dag – ville du så være klar til at gå gennem det uden bekymring?

Gør alt du kan for at være klar. Sid ikke bare mens du ønsker og drømmer, men være proaktiv. Sørg for at være kvalificeret til når DIT window of opportunity åbner sig. Og sørg for at være i nærheden af døren.

Så er du klar når det åbner.

Shhh – Kan du høre det? Hængsler der knirker – Det er lyden af window of opportunity der åbner – Er du klar?

Citat:

Livet er en virkelig fiasko når du opdager hvor tæt du var på målet da du gav op

Hvordan håndterer du modstand?

Hvordan håndterer du modstand?

Hvordan motiverer du dig selv når du oplever modgang?

Det er ikke ret mange mennesker der er så heldige, at de aldrig oplever modgang og skuffelser. Måske føler du at du har haft mere end rigeligt af modgang. I denne tid er der mange mennesker der føler en masse modgang. Alt for ofte så føler vi at vi gør vores allerbedste – men uden at det giver det resultat vi håbede på.

Nogle gange kan det være, at du ikke selv lever op til det du havde håbet på. At du ikke føler du gør det godt nok. Når du virkelig ønsker at nå et bestemt mål, så kan skuffelser og det der kan se ud som fiaskoer virke virkeligt demotiverende.

Så hvordan får du så dig selv samlet op igen og kommer tilbage på sporet når dette sker? Hvordan finder du energien til at komme op på hesten igen?

Her får du nogle små mentale øvelser der kan hjælpe dig, dine coachees, medarbejdere, eller klienter.

1. Vælg at lære af dine fejltagelser og fiaskoer.

Ingen kan være i tvivl om, at det er dine fejltagelser du lærer mest af. Uden dem ville du ikke vokse og få fremskridt. Spørg derfor dig selv, hvad der var der skabte de problemer du står overfor? Analyser situationen og se på det med åbent sind. Indrøm dine fejltagelser og LÆR AF DEM. Brug dem til at lave en strategi der gør at du – så vidt muligt – undgår disse ting i fremtiden.

Nogle gange får du feedback der viser dig at den rute du har valgt ikke er den rigtige. Og nogle gange har du måske haft tillid til en forkert kilde, eller også har du overset detaljer der kunne have sikret din succes. Prøv at gennemgå hele forløbet og lær af det.

2. Giv slip

Fiaskoer, fejltagelser og nederlag kan let får os ind  i en spiral af negativ tænkning. Og det kan af og til være svært at komme ud af denne spiral igen.

Prøv for alt i verden at undgå dette. Det er i orden at ærgre dig over at det er gået galt, at sparke til lidt møbler og rykke lidt i håret, men stop så.

Hvis du fortsætter så vil det ikke gøre andet end at dræne dig for energi – og forhindre dig i at kunne finde en løsning på problemet, så du kan komme videre. Hvis du har bevæget dig i en forkert retning der viser sig ikke at fungere – så se det i øjnene og led efter en anden vej/metode.

Nogen af de mest succesfulde mennesker har udviklet en evne til hurtigt at kunne vende opmærksomheden imod andre ting, når de møder nederlag. Det er meget bedre end at gå ind i selvmedlidenhed og selvbebrejdelser.

Det er jo netop derfor de er succesfulde. Jo mere man foretager sig jo flere forhindringer og udfordringer  møder man også. Jo stærkere du kører – jo mere modvind er der. Nøglen til succes ligger i hvordan man tackler disse forhindringer og modstanden.

Så frem for alt – bebrejd ikke dig selv. Gør noget ved det og kom så videre.

3. Gør noget godt for dig selv

Behandl dig selv som den helt du er. Du går efter dine mål og det fortjener ros. Giv dig selv en god belønning for dit mod og dit drive.

Denne selvanerkendelse kan hurtigt ændre din sindstilstand. Husk altid at behandle dig selv som en vinder før alle andre gør det. Positive belønninger er en effektiv måde at ændre adfærd på, og det kan du selvfølgelig også bruge på dig selv. Så bare kom i gang med at klappe dig selv på ryggen for det du er i gang med.

4. Søg rådgivning du har tillid til

Hvis du føler dig forvirret over dit nederlag, eller du har svært ved at finde grunden til det, så spørg andre til råds for at håndtere din modstand. Få feedback fra en du har tillid til. Der er ingen af os der kan komme igennem livet alene, og på trods af vores individualiserede samfund, så har vi alligevel behov for hinanden for at komme fremad i livet.

Hvis du har nogen du har tillid til som du kan søge råd hos – så gør det. De fleste af os bliver smigrede over at der kommer nogen og spørger os til råds. Vi kan alle godt li at der er nogen der har brug for os. Det er et tegn på respekt du giver dette andet menneske, og absolut ikke et nederlag for dig – selv om du måske kunne føle det sådan ved at skulle spørge. Det er netop tegn på styrke at have modet til at indrømme at her er der noget du ikke lige ved hvad du skal gøre ved.

Du kan hente mange uventede perler af visdom på denne måde. Når du står i det, så kan det være svært at se hele billedet, og der kan en udefrakommende, der kan se på det hele med klare briller, en super hjælp.

Dette er en af de mange grunde til, at vi alle behøver hinanden, og en af de gaver vi kan give hinanden som venner.

5. Vær taknemmelig

Det er en ældgammel metode at håndtere modstand på – men alligevel sandt.

Vi har alle sammen masser af ting vi kan være taknemmelige for. Det kan være vores familie, et godt helbred, vejret, en bil der kører godt, en bil der starter, eller en smuk dag. Du kan også være taknemmelig for din mad i køleskabet, et trofast kæledyr, eller en frisk brise i ansigtet.

Det er i alle tilfælde et faktum at jo mere fokuserer på de ting du er taknemmelig for i dit liv, jo mere positivt vil dit livssyn være, og derved reagerer verden mere positivt på din tilstedeværelse og dine mål.

Og når det gælder fejltagelser og forhindringer, så vær også taknemmelig for dem. Se dem som værdifulde elementer i din vækst og succes.

Hvis du lige nu synes det lyder besværligt, så prøv at tænke tilbage. Tænk over de store ting og problemer du har været udsat for i dit liv. Det kan være brud, opsigelser, nederlag og lignende. Rigtig ofte – eller jeg kan måske endda sige – som regel – så viser det sig senere at de har åbnet op for noget endnu bedre.  Så begynd at se dine nederlag som små velsignelser. Begynd at håndtere modstand på en helt ny måde.

 

Lidt visdomsord:

Det er lettere at ændre kurs på et skib der sejler – end det er at ændre kurs på et skib der ligger stille.

Trofaste venner – hvad er det? Det er dem der kommer til dig når alle andre går væk. Stop op og hold øje med de mennesker der går mod strømmen og kommer ind af din dør, når alle andre går ud. Det er de rigtige venner – den der elsker dig – uanset hvad.

 

Lav en STOP TO DO liste

Lav en STOP TO DO liste

Lav din egen STOP TO DO liste og tag kontrol over dit eget liv

En af de helt store fordele ved at være coach er, at du lærer af dine klienter hele tiden.

Selv om jeg har lært en masse om, hvad det er for handlinger og ideer der blokerer for lykke og personlig vækst, så er det alligevel en fantastisk oplevelse, hver gang man hjælper en person til at få en rigtig AHA oplevelse – og se at hun/han begynder at kunne komme videre i sit liv.

Og det er ikke kun fantastisk at se på – disse AHA oplevelser vil altid lære dig noget om dig selv også. Du bliver opmærksom på områder, hvor du selv er låst fast og hvor du har en adfærd der ikke hjælper dig nogen som helst vegne.

Ofte så kan vi være så fastlåste i vores egen situation eller problemer at vi slet ikke kan se, at der er andre muligheder, perspektiver, overbevisninger og handlinger før der kommer nogen og sætter et spejl op for os. Det kan være en klient, en ven en partner, eller bare noget vi hører eller læser. Så tænker vi – “Hvorfor hulen kunne jeg ikke se den løsning – den var jo lige foran”. Ja – netop – den har været alt for tæt på til at du kunne se den.

Vores adfærd og rutiner er så fast en del af os selv, at det ofte er næsten umuligt selv at se, at de er årsagen til vores frustration.

Der er altid mulighed for at få det bedre

Selv om vi mennesker – heldigvis – er meget forskellige, og ikke to situationer er ens, så er der alligevel nogle generelle skift vi alle kan foretage for at kunne få et bedre liv.

Disse skift er ikke altid lette – men det første skridt mod ændringer og vækst er OPMÆRKSOMHED. Altså at du bliver klar over hvor på landkortet du er og derefter beslutter hvilken retning du skal.

Dette spejl kan en gang imellem bare være helt simpelt. Måske bare nogle små spørgsmål du skal tænke over. I denne artikel har jeg samlet en række forslag til ting du kan holde op med – og forslag til hvad du i stedet kan gøre.

Brug denne Stop TO DO liste som inspiration til dig selv og andre

Du kan bruge To do listen som en inspiration til dig selv, og til de folk du arbejder med – om det er kolleger, klienter eller partnere. Listen kan bruges som en kontrakt – eller to do liste (eller måske rettere stop to do liste) du laver til dig selv.

Du er nok ikke enig i dem alle, og det er højst sandsynligt at nogle af punkterne ikke gælder for dig. Men mange af tingene tror jeg vil få dig til at stoppe op og tænke. Det gør de i alle tilfælde for mig.

Og husk – du kan ikke opnå noget ved at bevæge dig VÆK fra disse ting. Du skal se på de ting du vil holde op med – og DEREFTER finde ud af hvor du vil bevæge dig hen imod.

Du kender helt sikkert rigtig mange der kunne bruge denne liste også. Så skynd dig at dele den på Facebook, Twitter, LinkedIn, strikkeklubben, Fodboldklubben etc. etc.

 


STOP TO DO Liste

Jeg er holdt op med:

(For neden i denne artikel er der link så du kan downloade denne STOP TO DO liste og tilrette den til dit eget behov)

 • At gøre modstand. Lad være med at kæmpe imod livet og de ting der sker i dit liv. Gå med flowet og accepter tingene som de er og få det bedste ud af situationen. Beslut dig i stedet for at sikre at disse ting ikke sker igen.
 • At gøre ting fordi jeg “burde”. Lad være med at blive motiveret af skyldfølelse – tag dine egne beslutninger og stå ved dem. Kun du ved hvad der er bedst for dig selv.
 • At vente med at løse problemerne. Gå til situationen/problemet med det samme og lad være med at være bange for det. Sørg for at handle så hurtigt og beslutsomt som muligt, så du på den måde ikke når at tænke for meget over det og blive bange.
 • At tolerere alt fra andre mennesker. Hold op med at være sammen med mennesker der dræner dig, nedgør dig og ikke behandler dig med respekt.
 • At skabe eller tolerere drama i mit liv. Selv om vi mennesker ofte får en underlig form for opmærksomhed og spænding ud af det, så skaber det bare negativ energi.
 • At sætte mål jeg “burde” nå. Jeg sætter nu mål jeg ØNSKER at nå. Ikke hvad andre forventer af mig.
 • At prøve på at ændre menneskene omkring mig. Jeg vælger at acceptere dem som de er – eller stoppe med at være sammen med dem. (Dette betyder ikke at du ikke kan bede dem om noget du har behov for – f.eks. i et forhold)
 • At sætte andre menneskers behov før mine egne. Jeg ved at hvis min kop ikke er fuld, så kan jeg ikke give på en god måde til andre.
 • At gøre ting der ikke fører nogen steder hen. Livet er for værdifuldt og vidunderligt til bare at spilde på opgaver og projekter, der ikke fører nogen steder hen.
 • At sætte penge, projekter eller fjernsyn før dem jeg elsker. Forholdet til andre er det vigtigste i mit liv – og jeg handler derefter.
 • At bruge penge for at udfylde et tomrum. Jeg vil i stedet finde ud af hvor denne tomhed kommer fra – og så gøre noget ved grunden til den. Jeg prøver ikke at købe mig ud af den.
 • At fortsætte med ting der allerede er forbi. Den gamle sætning “Det er for sent at give en ko hø – når den er død” gælder stadig. Hvis jeg ser noget ikke virker, så indser jeg det og bevæger mig videre.
 • At sladre. Jeg ved at sladder og snak om andre, bare er et forsøg at sætte mig selv højere end dem og have magt over dem.
 • At prøve at bevise mig selv. Jeg er bare mig selv og lever efter mine egne værdier og normer.
 • At tage ejerskab for andres problemer. Jeg vil lytte, støtte og elske – men jeg vil ikke længere tage ansvar og investere mig selv i andre menneskers problemer.
 • At manipulere med andre mennesker. Jeg behøver ikke at skulle bevæge mig ind af bagdøren for at opnå det jeg vil – jeg spiller med åbne kort og spørger direkte.
 • At definere mig selv via mine bedrifter eller roller. Jeg definerer mig selv ud fra de handlinger jeg udfører og den adfærd jeg udviser – lige nu.
 • At dvæle ved fortiden. Jeg lever bevidst i nuet og fokuserer på det der sker lige nu.
 • At reagere før jeg tænker. Det kan godt være at jeg ikke kan kontrollere mine følelser i enhver situation – men jeg kan kontrollere min reaktion og min adfærd.
 • At sige at jeg er for gammel eller at det er for sent. Jeg ser i øjnene at det bare er en dårlig undskyldning for ikke at prøve.
 • At sige ja – når jeg mener nej. Jeg vil lære at blive bedre til at sige nej – selv om jeg ved at det vil fornærme nogen en gang imellem.
 • At gå på kompromis med mine værdier. Jeg ved hvad mine værdier er – og jeg indretter mit liv efter dem.
 • At jeg lover mere end jeg kan holde. Jeg lover kun 50% af det jeg kan levere –derved giver jeg mig selv meget mere plads til at ændre mig.
 • At tillade andre mennesker at spilde min tid. Jeg tager de nødvendige skridt for at undgå at andre spilder min tid.
 • At acceptere nervøsitet, depression og dårligt helbred. Jeg gør alt jeg overhovedet kan for at sikre, at mit mentale og fysiske helbred er så godt som muligt.
 • At fylde min dag helt op. Jeg sørger altid for ikke at fylde min dag helt op – derved har jeg tid til at gøre absolut ingenting.
 • At fokusere på fremtiden. Det er rigtig vigtigt at have mål og drømme – men jeg nyder processen lige så meget som jeg nyder udbyttet.
 • At tro på jeg altid har ret. Jeg anerkender at der er mange måder at opfatte tingene på – og mange måder at håndtere situationer på. Min mening om det, er ikke altid den rigtige.
 • At ignorere min intuition. Jeg lytter altid til mine instinkter og til hvad min mavefornemmelse fortæller mig.
 • At acceptere begrænsninger. Jeg går ud fra at jeg kan opnå det jeg vil – indtil det modsatte er bevist.
 • At isolere mig selv. Jeg ved det kræver en indsats at udvide mit netværke – og jeg kan se værdien i det.
 • At acceptere at kede mig. Jeg vælger enten at finde skønheden i nuet – eller også så tager jeg action og skaber energi og entusiasme.
 • At have skyldfølelse. Jeg prøve at rette op på de ting jeg gør forkert. Beder om tilgivelse og genvinder min integritet – og så giver jeg slip.
 • At gøre for mange ting på én gang. Jeg fylder ikke mit liv så meget op at det kommer ud af balance.
 • At undertrykke mine følelser. Jeg udtrykker mig selv fuldt ud. Jeg beder om det jeg har behov for, og søger hjælp når det er nødvendigt.
 • At opføre mig barnligt. Jeg behøver ikke at pive eller få et raserianfald for at få det jeg gerne vil have.
 • At være alt for nærtagende. Jeg tager ikke mit liv så tungt og bliver ikke så nemt såret.
 • At prøve på at kontrollere mennesker eller situationer. Jeg accepterer det er der – frem for hvordan jeg synes det skulle være.
 • At vente på at andre tager en beslutning. Jeg har selvtilliden til selv at sætte gang i tingene.
 • At leve over evne. Jeg ved at gæld og dårlig økonomi er en kæmpe energi sluger – og jeg ved at det er vigtigere at genvinde den energi end at have en masse materielle ting.
 • At spise for at få det bedre. Jeg opdager når dette sker – og håndterer grunden direkte.
 • At tage andre mennesker for givet. Jeg udtrykker jævnligt min kærlighed og påskønnelse af de mennesker der er tæt på mig.
 • At kæmpe. Jeg “kæmper” simpelthen ikke med nogen mere. Jeg fjerner mig selv fra diskussioner indtil jeg kan løse dem på en fredelig måde.
 • At tænke for meget. Jeg bruger en rimelig tid på at tænke over et problem eller en beslutning. Derefter handler jeg – og får det ud af mit hoved.
 • At leve under min standard. Jeg er helt klar over mine personlige standarder – og jeg lever 100 % efter dem.
 • At lade mit liv stagnere. Jeg sørger for hele tiden at vokse og lære som menneske.
 • At gå ud fra at jeg ikke er kreativ. Livet er kreativt og skabende i sig selv. Jeg kan vælge at være den jeg vil – hver eneste dag.

 

BONUS. Download en PDF version af denne stop to do liste:

STOP TO DO LISTE

Keder du dig?

Keder du dig?

En præst døde og kom op til Sct. Peter. Med stor forundring lagde han mærke til at en taxa chauffør var blevet tildelt en højere plads end ham selv.

“Det kan jeg ikke forstå” sagde præsten. “Jeg har viet hele mit liv for at tjene herren, og alligevel så kommer denne taxachauffør højere op end mig”.

Sct. Peter svarede “Det er vores politik at belønne de resultater man har opnået gennem livet. Var dine prædikener altid det folk gerne ville høre?”.

“Hmmm – tjaaaa – der var da nok af og til en enkelt eller to der faldt i søvn under mine prædikener.”

“Lige netop, “ sagde Sct. Peter ” Når folk kørte i denne mands taxa, så var de meget vågne – og de fleste af dem bad til gud under hele turen”.

Nu opfordrer jeg dig ikke til at køre som en gal fremover, men der er nu ikke noget som at føle du lever dit liv fuldt ud og føle sig motiveret.

Cecil Beaton, Engelsk Interior Designer siger “Verdens anden største synd er kedsomhed – den største synd er at være kedelig”.

Hvis du tillader dig selv at kede dig længe nok – så bliver du selv kedelig.

Det er en ond cirkel.

Kedsomhed påvirker os alle. Vi kender det alle sammen, hvor vi dag ud og dag ind kører afsted i det samme gamle hamsterhjul. Den ene dag ligner den anden – og til sidst flyder det hele sammen.

Desværre så er dette en meget fremherskende følelse på mange arbejdspladser – specielt dem der indebærer de samme opgaver dag ud og dag ind. Det samme sker for mennesker der sidder stille i lange perioder af gangen. Kedsomhed gør det svært for mennesker at fokusere.

Når du keder dig og mangler motivation, så går du glip af en masse muligheder. Derfor skal du kigge på hvordan du kan gøre din arbejdsdag mere spændende – og måske udfordrende.

Du kunne selvfølgelig også bare skifte job, men det er ikke altid en god løsning.

Hvis du ikke kan/vil skifte job på grund af, at det er kedeligt og efterhånden trivielt – så bliver du nødt til at ændre på din indstilling og din mentale tilstand. Du skal have et skud stimulering og give din hjerne nogle udfordringer – også selv om de ikke er arbejdsrelaterede.

Det at lave om på hvordan du bruger noget af din tid, kan have en domino effekt på resten af din arbejdstid – ja hele dit liv.

Du skal huske på, at de ting du oplever ikke har en mening før du giver det en mening.

Vi fortolker alle sammen det vi oplever forskelligt. Flere mennesker kan opleve det samme – men de får helt forskellige meninger ud af det. En kan synes at jobbet og opgaverne er helt vildt spændende og en anden kan synes de er dræbende kedelige. Det er nøjagtig det samme job – det er bare deres fortolkninger der er forskellige. Du kan ofte kontrollere dine omgivelser – men du kan altid bestemme og have kontrol over, hvordan du reagerer på dine omgivelser. Næsten alle jobs og opgaver indeholder elementer der er trivielle og andre elementer der er spændende.

Nøglen til en spændende hverdag er så at lære at fokusere på det rigtige – altså på det du gerne vil have mere af. Hvis du hele tiden fokuserer på de kedelige ting – ja så bliver hele din dag super kedelig. Men hvis du til gengæld fokuserer på de spændende elementer – så vil de komme forrest i din bevidsthed – og du vil helt automatisk lægge mærke til flere og flere positive ting. Du vil møde flere venlige og spændende mennesker og få flere spændende opgaver.

Det du fokuserer på vokser – prøv det. Jeg garanterer dig for at det virker.

Her er der nogle flere tips til hvad du eventuelt kan gøre for at få din hverdag og din arbejdsdag til at blive lidt mere spændende:

 • Gør noget du godt kan li. Se en film, gå på museum, til en sportskamp, en koncert, eller lyt til din favoritmusik. Gå ud med dine venner. Køb en lille gave til dig selv. – eller en overraskelse til en du holder af.
 • Læs noget nyt. Snup en bog af en forfatter du ikke kender. Læs en artikel du normalt ikke ville læse – eller en artikel der vil stimulere din forestillingsevne.
 • Få noget motion. Fysisk aktivitet til få gang i dit blodomløb og stimulere din endorfin produktion – hvilket vil få dig til at føle dig mere energisk og gladere. Bare en gåtur i en pause kan få gang i systemet igen.
 • Tag en pause eller måske et lille powernap. Dette kan måske være svært for mange mennesker – men hvis jeg lukker mine øjne – bare i fem/ti minutter, så føler jeg mig frisk igen.
 • Undersøg dine omgivelser. Lad være med at ignorere de ting du ser på vej til arbejde – selv om du ser det hver eneste dag. Prøv virkelig at lægge mærke til det du ser. Se efter noget anderledes eller specielt.
 • Flyt om. Nogle gange, så kan det at flytte om på din arbejdsplads eller i dit hjem give et nyt perspektiv, og tvinge dig til at se på tingene på en ny måde. Og måske endda se dit liv i et helt nyt lys.
 • Få en hobby/en ny hobby. Forhåbentlig har du allerede en eller flere hobbies. Hvis ikke så find noget du virkelig godt kan li at lave.
 • Lav om på dine rutiner. Tag en anden vej på arbejde. Begynd dagen med noget andet end bare at sætte dig ned med din to-do-liste. Ryst lidt op i din hverdag, og lav så meget variation som muligt. Så skal de interessante elementer nok komme frem af sig selv og fjerne kedsomheden.

 

Det var lidt tips til at gøre din hverdag mere spændende – og mindre kedelig. Tipsene lyder enkle og banale – men tro mig – de er effektive. Hemmeligheden er at flytte din fokus til de ting du vil have mere af – nemlig spændende og motiverende oplevelser.

 

 

Typiske Coaching fejltagelser

Typiske Coaching fejltagelser

Selv om vi coaches er fantastiske, så er der også en masse faldgruber og muligheder for at lave fejl. I de kommende nyhedsbreve vil jeg kigge nærmere på nogen af de mest typiske coaching fejltagelser.

Coachen er for ”støjende”

Nogen coaches er for ”støjende” – Ikke med hensyn til deres stemmeleje, men på grund af at de er afhængige af at være på. Det kan skyldes deres selvtillid (manglende) og at de derfor er afhængige af at deres coachee gør fremskridt. Derved kommer der alt for stort pres på coacheen. Dette ser vi meget ofte hos coaches der lige er færdige med deres coachuddannelse.

Coachen konkurrerer med coacheen om taletiden 

Løsningen er at lade din coachee være som de er og nyde det, og ikke bruge den til at tilfredsstille dit eget behov for bekræftelse.

Kommer med råd råd alt for tidligt

Når føler du ”ved” du har det perfekte råd for coacheen og derfor afbryder for at aflevere det, så bliver det sandsynligvis ikke hørt ordentligt.

Husk at din coachee har behov for at fortælle og på den måde bearbejde sine udfordringer/problemer (og blive hørt) før de er åbne overfor dine råd og forslag til løsninger.

Spørg dig selv : ”Hvorfor har jeg så travlt med at komme med mine tips, løsninger, og gode råd?”

Dette er et generelt problem med coaches – De har for travlt med at få løsninger igennem. Grunden til det er jo at jo man så gerne vise sit værd som coach.

Hav tålmodighed

Dine coachees giver dig normalt mange mulige måder at løse problemerne på igennem det de fortæller. Det er vigtigt at du som coach har tålmodighed og ikke går efter den første mulige vej til løsningen du ser.

En typisk coaching fejltagelse er at du begynder at tale for tidligt, så vent. Lad din coachee fortælle, og find det helt rigtige tidspunkt hvor du kan komme med dine betragtninger.

Du vil kunne høre når det er det rette tidspunkt fordi din coachee vil blive mere stille og se afventende på dig.

Coachen begynder at diagnostisere psykiske tilstande

En coach er ikke terapeut eller psykolog. Som sådan arbejder coaches ikke med nogen der lider af:

 • Misbrug af nogen art
 • Depressioner
 • Paranoia
 • Skitsofreni
 • Psykoser  
 • Osv.

Arbejder med den forkerte type coachee

Som coach vil du ikke være god til alle typer coachees. Mange siger godt nok at man kan coache alle – men det er ikke korrekt. Du kan ikke arbejde ordentligt med coachees du ikke kan lide, eller som har en livsopfattelse der ligger meget langt fra din egen.

Du kan heller ikke arbejde ordentligt nogen der ikke ser den værdi du som coach kan tilføre dem. Brug din energi på noget mere positivt og på nogen der værdsætter det du laver. Arbejd heller ikke med coachees der har behov der ligger ud over det du er kompetent til at hjælpe med. Sørg for altid at have kolleger der kan tage sig af disse typer coachees.

Prøve at coache personer der ikke kan coaches

Nogle mennesker ønsker dybest set simpelthen ikke at ændre på måden de lever på, og måden hvorpå de gør tingene.

Det er helt fair at have denne livsholdning, og man er selvfølgelig lige så godt et menneske at den grund. Måske skyldes det at de er på et bestemt sted i deres liv hvor de ikke har overskud eller lyst til at ændre på noget som helst. Det må du acceptere – også selv om du klart kan se at coaching ville kunne hjælpe personen til at få et endnu bedre liv.

Coacher alle på samme måde

Som coach behøver man ikke være en kamæleon, men det er vigtigt at du tilretter din coaching til hver enkelt coachee. Du beholder selvfølgelig din egen stil, men du skal bruge de værktøjer, og de strategier der opfylder lige netop den aktuelle coachees behov lige nu.

Nogen coaches har den lidt arrogante holdning at ”sådan er jeg – tag mig eller lad være”.

Tager ansvaret for coacheen 

Vi skal tage fuldt ansvar for den coaching vi leverer, men aldrig tage ansvaret for coacheens succes. Det er 100 % deres eget ansvar.

Nogen coachees ønsker at du skal styre deres liv, og løse deres problemer. Det må, og skal du IKKE gøre.

På den anden side så skal du heller ikke skabe for stor en afstand. Giv en hjælpende hånd med støtte og opbakning når din coachee står overfor en stor udfordring, eller et stort problem. Du må bare ikke gå over stregen.

En meget god måling på om du begår en coaching fejltagelse og tager for meget ansvar når du coacher, er om du er træt efter sessionen. Hvis du er det, så tager du for meget ansvar.

Tænker lineært

Lineært tænkende mennesker ser livet, vækst, og succes som en logisk rækkefølge af A til B til C osv.

Du ved du tænker lineært, hvis du prøver at påvirke dine coachees til at følge din egen normale rækkefølge, eller hvis du mener at dine coachees skal gennemgå bestemte trin for at få succes. Denne strategi er ikke særligt effektiv i en verden der bliver mere og mere kaotisk.

Tip: Løs op og lær om flow, synkronicitet, synergi, og lignende.

Taler TIL og ikke MED coacheen er også et typisk coaching fejltagelse

Nogle mennesker (coaches) taler generelt TIL deres medmennesker, i stedet for at opretholde en naturlig tovejs kommunikation og tale MED dem. Disse coaches er normalt ikke opmærksomme på det, før nogen siger det til dem. Fra tid til anden er det en god ide at spørge dine coachees, hvordan de føler du kommunikerer med dem.

Dette er en af grundene til at det er en god ide som coach at have en mentor coach. Altså at man som coach selv har en erfaren coach til at hjælpe med sin egen udvikling.

Du forventer for lidt af sine coachees

Du ved ikke hvor meget din coachee kan klare i en bestemt sag, før du har spurgt godt ind til det, og udfordret hende/ham. Det er rent faktisk en typisk coaching fejltagelse at forvente for LIDT af din coachee. Du skal hele tiden afprøve og overskride grænserne, for at kunne udvide dem. Det er jo det coaching handler om – at få folk til at præstere mere end de selv tror de kan – uden at overanstrenge dem.  

Du kan eksempelvis fordoble eller tredoble målet, og se hvilken respons du får fra din coachee.

I nogle tilfælde så skal du, i første omgang, ikke tage nej for et svar, hvis du har en fornemmelse om at din coachee har meget mere i sig, end det hun/han selv ser. Spørg stedet HVORFOR hun/han siger nej.

Du skal presse, men på den rigtige måde, og under alle omstændigheder skal du coache på, hvorfor du får en afvisning eller et modforslag. Du skal kunne tåle en afvisning, og coacheen må ikke føle at du bliver irriteret over en afvisning, for så bliver Jeres samarbejde sat væsentligt tilbage.

Husk at det er en coachee du arbejder med. Ikke dit barn eller en god ven. Det er dit job at forvente og bede dem om at opnå mere end de er vant til, for ellers er der jo ikke nogen idé i at have en coach. Men husk også at det trods alt er coacheens dagsorden i kører efter. Hun/han har altid lov til at sige nej, eller komme med et modtilbud.

Lad os tage det eksempel, at din coachee er en sælger der har meget svært ved at foretage uopfordrede opkald til nye kundeemner. Hun har virkelig svært ved at overvinde den barriere og er gået helt i stå. I har talt frem og tilbage om denne barriere, og nu skal hun til at prøve og overvinde den – med din støtte.

Du kunne så sige følgende: ”Jeg foreslår at du i næste uge, indtil vi mødes igen foretager 30 uopfordrede opkald til kundeemner”. Hendes reaktion kan meget vel være ” Er du tosset!!! Det kan jeg slet ikke, men jeg vil godt påtage mig at lave 10 opkald, indtil vi mødes igen”.

Så har du alligevel fået din coachee til af flytte sig fra 0 til 10. Selvfølgelig skal du spørge ind til hvorfor hun kan lave 10 og ikke 30, og så måske prøve flytte hegnspælene endnu mere senere.

Din coachee kan måske godt blive lidt overrasket og irriteret over det du kræver, men alligevel vil hun inderst inde også føle sig stolt over den tiltro du har til hende.

Opnår hun så ikke de 10 opkald i har aftalt – men kun fem – så er det jo stadig en fremgang, og du kan så coache på hvordan I kan gøre det endnu bedre i næste uge.

Presser sin coachee for hårdt 

Hvor hårdt kan du så presse din coachee? Det kan være svært at vide, men her er der nogle indikatorer.

Der er nemlig en chance for at du presser for hårdt når:

 • Du føler dig træt efter hver coaching samtale.
 • Coacheen gør kraftigt modstand når du udfordrer.
 • Du er overbevist om at din måde er den smarteste.
 • Du er frustreret over din coachees langsomme tempo.
 • Coacheen går i stå i sin udvikling.
 • Du bliver gal, ophedet, eller rethaverisk under samtalen.

Løsning? Tal med coacheen om det eller/og træk dig lidt tilbage. Lad coacheen styre coachingen lidt mere, og lad hende/ham fortælle hvordan hun/han gerne vil coaches.

Dette var første del af serien med coaching fejltagelser.