Føler du nogle gange du er uheldig

Føler du nogle gange du er uheldig

Så er her nogle tips til at forbedre dit held….

Er du et af de mennesker der synes du ofte er uheldig – lige meget hvor meget du prøver? Føler du, at du konstant bliver sat tilbage af uheldige omstændigheder? Føler du nogle gange, at hele universet bare er ude efter at få dig ned med nakken?

Men så lad mig fortælle dig noget…  Dit held er ikke et hak værre eller bedre end alle mulige andre menneskers. Det kan bare nogle gange føles bare sådan.  Det vil nok også glæde dig at høre, at der er flere ting du kan gøre for at fjerne denne følelse af uheld.

Hold op med at føle at det der sker i dit liv skyldes mangel på held, skæbnen, overnaturlige kræfter, andre mennesker, eller noget andet udenfor dig selv.

 

Psykologien i at være uheldig

Psykologer kalder det externt control centrum. Det er når man mener at man ingen – eller meget lille – indflydelse har på det der sker med en. På grund af dette, så enten håber de på det bedste, eller passivt og resigneret modtager det der kommer. Alt imens de brokker sig over at det ikke matcher deres håb.

De mest succesfulde mennesker har det modsatte syn på tilværelsen. De har det man kalder et internt kontrol centrum. 
De tror på, at det der sker i deres liv er fuldstændig, eller næsten, helt op til dem selv. Og de ved, at når der sker noget i deres liv så er det ikke begivenheden i sig selv der er den vigtigste, men deres reaktion på begivenheden.

Det gør dem proaktive, engagerede, og klar til at prøve masser af nye ting for at ændre de ting i deres liv de ikke er tilfredse med.
De er ikke fatalistiske, og de kalder det ikke ”uheld” at det de gerne vil, ikke er i deres liv lige nu. De ser efter muligheder for at lave om på tingene.
Og ikke mindst så fokuserer de på, hvad de gerne vil have i deres liv, og ikke det de IKKE vil have i deres liv.

Er de mon heldigere end andre mennesker? Selvfølgelig ikke. Held rammer tilfældigt, så de er akkurat lige så udsatte for at få tilbageslag som alle mulige andre.

 

Hvad er det der gør dig mere heldig?

Det er der gør forskellen er deres reaktion på det der sker.
Hvis noget går galt, så kigger de hurtigt efter løsninger på at rette op på det, i stedet for at fokusere på problemerne, give andre skylden, eller brokke sig over ”hvor uheldige” de er. De prøver at lære af det der er sket, for at blive bedre til at rette det fremover – eller måske helt undgå det.

Der er ikke nogen der hele tiden er mere heldige, eller uheldige end andre. Det kan godt se sådan ud på kort sigt. Tilfældigheder kommer nemlig ofte i ”grupper” eller ”bundter”, akkurat som tilfældige numre ofte ligger tæt på hinanden. Der er derfor spillere ofte tror de kan se mønstre i for eksempel roulette – hvor der reelt ikke er mønstre.

Når du tager de store perspektiv briller på, så kan du se tilfældigheder er – ja – tilfældige.

Alligevel er der rigtig mange mennesker der føler at de konstant er uheldige – at lige meget hvad de prøver på, så virker det ikke. De fokuserer næsten kun på problemerne og alt det der er gået galt, eller kan gå galt. Derved bliver det en selvopfyldende profeti der bekræfter deres overbevisning.

 

Du kan lære at være heldig

Dit kontrolcentrun (eksternt eller internt) er ikke noget der er genetisk indbygget i dig. Det er noget tillært – og derfor også noget du kan ændre på igen.

Husk at det du retter din opmærksomhed på vokser i dit sind og derved også i dit liv. 

Hvis du fokuserer på det der går galt i dit liv – specielt hvis du ser det som uheld du ikke kan gøre noget ved – så vil dit liv dit liv komme til at virke sort og deprimerende. I løbet af kort tid, så vil du blive så overbevist om, at alle odds er imod dig og du vil begynde at se flere og flere beviser på at din overbevisning er rigtig.
Som et resultat her af, vil du højst sandsynligt holde op med at prøve – for lige meget hvad, så er der jo intet du kan gøre for at lave om på det.

Denne fatalisme forstærker sig selv mere og mere, indtil man bliver offer for livet. Disse ”ofre for livet” er overbevist om at de vil fejle, endnu inden de er gået i gang, og de er sikre på at deres ”dårlige held” vil ødelægge alle deres muligheder for succes. De lægger sjældent mærke til, at grunden til de ikke har succes er at de simpelthen ikke prøver, er for passive, mangler evner, eller slet ikke tænker projektet igennem.

 

Det er let at ændre

Alt sammen noget de let ville kunne ændre på hvis de holdt op med at bruge tiden på at bebrejde alt og alle andre at de ikke har succes.

Du kontrollerer selv din opmærksomhed og derved også om du får succes eller ej 

 Ret opmærksomheden imod det du ønsker, imod det du gerne vil. Udsult de negative tanker indtil de dør.

For at forbedre dit held skal du først beslutte dig for at alt der sker med dig er dit eget ansvar. Det kan godt være svært en gang imellem, men tænker du rækken langt nok tilbage så vil du altid kunne se at du på en eller anden måde altid selv har været herre den situation du nu er kommet i. Det kan have været umuligt at forudse, men det er alligevel dit eget ansvar du er der hvor du er nu.

Din ”skæbne” afhænger virkelig af dig selv og de beslutninger du tager.
Når du bliver ramt af tilfældigheder og omstændigheder der skubber dig lidt ud af kurs, prøver du så på at bruge dem til din fordel og lære af dem – eller brokker du dig bare over dem?

 

En heldig golfspiller

Der var en gang golfspiller der slog en gang en række rigtig gode slag. En tilskuer sagde: “Hold op hvor er du heldig i dag.”  Golfspilleren svarede stille “Ja – og jeg har lagt mærke til at jo mere jeg træner, jo heldigere bliver jeg.”

Så når alt kommer til alt, så beslutter du selv hvor heldig du vil være.

 

Held og lykke….

 

Tips til at give positiv feedback

Det at give positiv feedback er en af de mere fornøjelige opgaver på jobbet som leder. Både for den alleryngste medhjælper til seniormedarbejderen, så kan jævnlig og passende ros virkelig gøre meget for motivationen. Men hvis du bare siger ”tak”, og ”godt klaret” uden den dybere mening, kan det rent faktisk gøre mere skade end gavn. Hvis du siger det, skal du mene det. Ellers mister du troværdighed.

Derfor er der her nogle små tips til hvordan du kan gøre det ”rigtigt”.

 

1 – Der er ikke noget bedre tidspunkt end NU!

Feedback mister sin ”kraft” hvis det ikke bliver afleveret tæt på handlingen. Det har ingen virkning hvis du venter til den årlige eller halvårlige medarbejdersamtale.

 

2 – Positiv feedback – Offentligt eller privat?

Ros offentligt, og kritiser privat (i enrum) det er grundreglen. Men før du begynder at rose en person til skyerne offentligt, så tænk lige over hvad vedkommende ønsker. Hvis du roser en genert person offentligt, så kan det godt føles meget pinligt for vedkommende, og det kan fremkalde følelser der overskygger det du gerne vil sige opnå med rosen. Gør hvad der er rigtigt for modtageren når du giver positiv feedback. Ikke hvad der er rigtigt for dig.

 

3 – Øvelse gør mester med positiv feedback

Det er let at komme til at overse et godt stykke arbejde, eller en ekstra indsats når der er travlt. Så  gør det til en vane at rosejævnligt. Overvej at lave et mere formelt belønnings – og anerkendelsessystem som alle kan forstå og bruge.

 

4 – Passer anerkendelsen/gevinsten

Gem balloner og flag til de specielle lejligheder. Hvis du overdriver din ros og små ”gevinster” så kan det let blive misforstået – som om du forsøger at købe medarbejderne. Bedøm hvor meget indsats der er lagt i opgaven, og giv positiv feedback derefter.

 

5 – Hav ingen favoritter!

Undgå at få nogen favoritter blandt medarbejderne – vær retfærdig og bedøm alle ens. Det lyder indlysende, men man kan let falde i, og lægge mest mærke til dem man har rost senest.

 

6 – Vær klar og men det du siger

Den bedste feedback er ærlig og specifik. Fortæl personen nøjagtigt hvorfor du roser. ”Thomas, den ekstra analyse du lavede blev virkelig godt modtaget af projekt teamet. Den hjalp dem med at kunne tage en beslutning hurtigt”. Så ved Thomas helt nøjagtigt hvorfor du roser, og ved hvordan han skal gøre det næste gang.

 

7 – Fang medarbejderne i at gøre tingene rigtigt

Jo mere du fanger medarbejderne i at gøre de rigtige ting, og hurtigt roser dem, jo flere rigtige ting vil de gøre rigtigt. Hvis du som chef vidste hvor mange gange dine medarbejdere er i tvivl om, hvad der rent faktisk forventes af dem, vil du nok blive ret overrasket.

Start i dag, og din vane med at give positiv feedback vil blive en livslang vane.

Problemløsning – ideer til at finde helt ny løsninger på dine problemer

Problemløsning – ideer til at finde helt ny løsninger på dine problemer

To fanger gravede en gang en 40 meter tunnel ud fra deres celle i fængslet.

Men hvor gemte de al jorden de gravede op så de ikke blev opdaget? De havde en genial problemløsning.

Svaret er, at de gemte jorden i tunnellen igen om dagen. Fangerne stjal nylon sække fra fængsels bageriet og hver nat de gravede kom de jorden ned i sække.
Om dagen når der kunne komme celle inspektion, kom de alle sækkene ned i tunnellen igen og gjorde rent i deres celle. Da fangerne var stukket af gennem tunnelen fandt vagterne en celle fyldt med jordsække og en tom tunnel.

Dette er et rigtig godt eksempel på innovativ tænkning og det at finde løsningen i selve problemet eller udfordringen. Fangerne havde meget begrænsede ressourcer og en af dem var selve tunnelen. Det er altid let nok af finde løsninger på et problem hvis vi har ubegrænsede ressourcer – men ofte så bliver løsningen for dyr og kompliceret.

Begrænsede ressourcer gør os kreative med problemløsning.

Hvis du til gengæld kun har meget begrænsede ressourcer så bliver du tvunget til at være meget kreativ og innovativ. I sådanne tilfælde bliver løsningerne ofte meget elegante, billige og effektive. Det at bruge tunnellen som løsning på problemet med jorden er et super eksempel på dette.

Da Hiram Maxim for mange år siden var på duejagt kom han til at tænke på at her gang han skød, så fik han et ordentligt puf i skulderen af geværets rekyl. Noget andet var at han hver gang skulle stoppe op og lade geværet igen, inden han igen kunne skyde. Han kom til at spekulere over om han kunne bruge det ene ”problem” til at løse det andet med. Og derved var han i gang med at opfinde maskingeværet.

Vend problemet om – 180 grader

I slutningen af den første golfkrig blev der sat en masse oliebrønde i brand af de tilbagetrækkende Irakiske soldater. Du kan sikkert godt huske billederne af alle de store ildsøjler i ørkenen. Disse brande var meget svære at slukke og specielt fordi at der ikke var vand nok i ørkenen til at slukke brandene med. Hvad kunne man så bruge?

Et svar kunne have været at bruge sandet, men det viste sig ikke at fungere. Sandet blev bare til glas. Det var ikke en god problemløsning.

Derfor fandt man en endnu mere effektiv løsning. De olie ledninger der normalt blev frugt til at pumpe olien fra oliebrøndene til raffinaderiet blev i stedet brugt til at pumpe vand den anden vej – ud til de brændende oliebrønde. Ved at bruge en eksisterende ressource og vende flowet om, blev problemet løst og brandene blev slukket.

Ingeniører er ofte vant til at skulle arbejde indenfor meget afgrænsede rammer. I den allerførste Folkevogn havde ingeniørerne et problem med at få vinduesviskerne til at køre. De fandt en (den gang) genial løsning med at bruge lufttrykket i bilens reservehjul. Jeg tænker så lidt på, hvordan det ville være at punktere i regnvejr. Men for den tid var løsningen genial.

Problemløsning – Ikke kun for ingeniører

Det er ikke kun ingeniører der bruger selve problemet til at løse problemet. I 2005 da IRA røvede en hovedbank i Belfast med et udbytte på £25 millioner i pengesedler, skulle myndighederne forhindre IRA i at bruge alle disse penge på ny kriminalitet.

De fandt på at bruge en af ressourcerne i selve problemet, nemlig de stjålne pengesedler. Endnu et godt eksempel på en genial problemløsning.

De valgte simpelthen at trykke ny og anderledes pengesedler. Alle der havde de gamle pengesedler skulle så hen og have vekslet til de nye sedler, og det kunne godt være et problem hvis man kom og gerne lige ville have vekslet £25 millioner.

 

Hvordan kan du selv eller dit firma bruge denne strategi til at finde innovative løsninger på de udfordringer du står overfor?

I denne tid hvor resurserne, mange steder, er begrænsede er det rigtig godt at kunne se helt nye løsninger – i problemet. Det er de mennesker og virksomheder der formår dette og som kan være innovative og nytænkende der virkelig kommer styrket ud af den såkaldte krise.  Måske er krisen en vink til os alle om at vi skal finde nye måder at gøre tingene på – nye måder at tænke på. En ny strategi for problem løsning. Måske bliver alle dem der sidder og glæder at alt igen kommer tilbage til det ”normale” slemt skuffede.

En af metoderne du kan bruge til at udtænke helt nye og innovative løsninger på er, at opdele problemet eller udfordringen op en række uønskede begivenheder/effekter.
Gennemgå derefter hver af disse – stille og roligt  – en efter en og for at se om denne del kan vendes og drejes så den kan stoppe en af de uønskede effekter, eller måske helt bryde den uheldige kæde der skaber problemet.

Ved virkelig at bruge denne metode op en kreativ måde vil du ofte kunne komme frem med meget innovative og enkle problemløsning.
Jeg håber at eksemplerne kan hjælpe dig lidt på vej.

 

Rigtig god og innovativ fornøjelse.

 

Lev et autentisk liv

Lev et autentisk liv

Et autentisk liv? Er det ikke noget for hippier i Goa, eller noget noget fra tresserne? Nej!! det er det ikke – men betegnelsen kan godt lyde lidt alternativ for mange.

Hvad betyder det at leve et autentisk liv egentligt? Man kan også kalde det at leve et liv i balance. Her er der nogen forslag.

Kend dit livsformål

Vandrer du gennem dit liv uden formål, og plan og håber på at finde lykken, sundhed, og fremgang? Find ud af hvad dit livsformål er, og lav din egen formålserklæring. Akkurat som mange firmaer har det – Eller burde have. Det skal ikke være et mål, men mere en overordnet vision med dit liv.
På den måde har du altid et godt kompas som du kan bruge når du bliver stillet overfor nye valgmuligheder. Fører denne mulighed mig imod eller væk fra mit livsformål. Derved bliver det også meget lettere at opstille ens mål.

 

Kend dine værdier

Hvad ligger du mest vægt på? Lav en top 5 eller top10 liste over dine peronlige værdier. Det kan være sikkerhed, tryghed, frihed, familie, personlig eller åndelig udvikling eller noget helt andet.
Hvis du allerede har nogle mål i livet, hvor godt passer de så med dit livsformål og dine værdier.
Passer de ikke godt, ås vil jeg anbefale dig at revidere målene, for ellers bliver de svære at opnå.

 

Kend dine behov

Uopfyldte behov afholder dig fra at kunne leve et autentisk liv. Tag vare på dig selv. Har du et stort behov for at blive anerkendt, elsket, at have ret, at have kontrol? Lav en liste over dine behov, og sørg for at de bliver opfyldt.

Kend dine passioner

Fremelsk de ting der får dit hjerte til at synge. Lige meget hvad det er, så gør det noget mere.

Lev indefra og ud

Kobl dig på din indre visdom ved jævnligt at sidde i stilhed. Vær i naturen, og lad din underbevidsthed komme til orde. Hvis ens hoved er fyldt med al den larm vi til dagligt har, så kan du slet ikke høre dit indre. Vores allerstørste kreativitet kommer frem når vi ikke tænker. Jeg kalder det ”stilsomhed”.

Anerkend dine styrker

Hvad er dine positive træk? Hvilke specielle talenter har du? Nævn tre, og hvis du kører fast, så spørg dine nærmeste med at finde dem. Er du vittig, god med dine hænder, kreativ, analytisk? Find måder hvorpå du kan udtrykke dit autentiske jeg gennem dine styrker.

Giv dig tid til at lege


Giv dig selv mulighed for at lade op med at gøre det du elsker, eller ved at gøre ingenting.

Vær opmærksom på din indre snak 

Vi kører alle sammen en plade inde i vort hoved, og hvis man kunne brænde den ud på en CD og spille den for andre, så ville det nok blive verdens mest trivielle CD. Vi siger det samme og det samme til os selv hele tiden. Blokerer du for dit potentiale?
Tjek dine tanker når du vågner i morgen. Er de støttende, opmuntrende, og positive?

Vær opmærksom på alle de negative beskeder du giver dig selv. Få fat i dem, og sørg for at ændre dem til positive beskeder.
Her kan jeg ikke lave være med at henlede opmærksomheden på Energi Psykologien som er et unikt værktøj til at komme af med alle disse negative tanker. Det fjerner også let ens barrierer. Teknikken er let at lære, og mit kursus i Energi Psykologi giver dig masser af tips.

Omgiv dig af inspiration

Før en succes journal. Nedskriv dine fire eller fem største styrker, og sæt dem hvor du kan se dem. Væn dig til at se de positive sider af livet, lige meget hvordan det går. Man kan altid finde noget positivt. Sæt det mål at du vil finde tre, eller fem positive ting hver dag, eller måske hver uge. Det lyder måske banalt, men det vænner en til at se det positive i ens liv. Det viser kliniske forsøg.

Har du brug for en krise?

Har du brug for en krise?

Har du brug for en krise før du gør noget ved tingene? Mange af os har det sådan. Mange mennesker skal opleve en krise, før de gør noget aktivt ved deres situation.

Hvordan har du det?

  • Hvor dårlig skal din økonomi være, før du gør noget ved det?
  • Hvor vred skal din chef, kunde, lærer, partner osv. blive, før du gjort noget ved det projekt der er forsinket?
  • Hvor syg skal du være, før du gør noget ved dit helbred?
  • Hvor meget skal du komme dig, før du gør noget ved din vægt, og kommer i gang med motion?

Venter du til at du punkterer med 110 km/t på motorvejen, før du tjekker dine dæk?

Lige meget hvor du er i dit liv, og hvor meget succes du har, så er der altid til plads til forbedringer. Der er altid flere muligheder. Hermed mener jeg ikke at man altid skal stræbe efter mere, og mere. For på den måde lever man jo bare i en tilstand af konstant utilfredshed. Men har du det liv du virkelig ønsker dig?   Al den kærlighed, lykke, rigdom, og godt helbred som du ønsker dig?

If it aint broken – don’t fix it.

Eller lever du ud fra devisen om at hvis det ikke er i stykker, så er der ikke nogen grund til at gøre noget.

Tingene skal altså nå et kritisk punkt før du gør noget. Hvis du gør det, så kører du jo på en måde på autopilot. Her vil jeg tillade mig at indskyde, at det måske ikke altid er den bedste strategi.

Har du nogensinde ladet en pakke is ligge ude på køkkenbordet? Efter nogen tid begynder den at smelte. (ls= komme i krise). Hvis du først reagerer på krisen på dette tidspunkt, og kommer isen tilbage i fryseren, så er det for sent. Det ved du, hvis du har smagt is der er frosset ned igen efter det har været smeltet. Bvadr!!  Det er altså for sent at redde isen på dette tidspunkt. Sådan er det også med rigtig mange andre områder af vores liv. Hvis vi venter med at reagere til at tingene har nået kriseniveauet, så er det ofte for sent at gøre noget.

For eksempel med vores helbred. Selvfølgelig skal man ikke sige at noget er umuligt, men hvis du bare lader stå til med dit helbred, indtil du dør af det, så kan man roligt sige det er for sent.

Heldigvis er der i de fleste tilfælde en mulighed for at komme tilbage og for at rette op på tingene. Og man må også indrømme at kriser mange gange giver os noget endnu bedre, end det vi havde før.

Kriser kan gøre, at man kommer til at leve et liv man ikke ville have troet muligt. Men i rigtig mange tilfælde er det en skam, at vi først griber ind når vi står i lort til halsen. Det kan svare lidt til, at man hopper ud over en klippekant med en ubrugelig hjemmelavet flyver, mens man overbeviser sig selv om at man flyver, fordi man ikke har nået jorden endnu. Så langt så godt – tænker man.

Det kunne godt være en god beskrivelse af, hvordan mange mennesker håndterer deres liv. Så her vil jeg så spørge om skal du ramme jorden før du handler, og gør noget for at ændre  tingene til det bedre?

Har du nogle gange – ligesom rigtig mange andre mennesker – svært ved at motivere dig selv, før sagen bliver glødende varm? Så gør noget for at ændre det. Hvad med at sige ”Mit liv (eller hvad det nu er du vil ændre) er rigtig godt, og det kan blive endnu bedre, og jeg fortjener det!!”.

Hvad med at begynde i dag, f.eks. med at gøre noget ved dit helbred før en krise indtræffer. Måske dit forhold, eller andre ting som du har været lidt sløset med.

Hvad med at begynde med at tage dig af alt det i dit liv, der kan forbedres?

Beslut dig i dag for, at du fortjener det bedste liv du kan få, og at du kan begynde at forbedre tingene FØR de er blevet værre.

 

Så bare gå i gang med at lave de forbedringer du trænger til – Du er det værd.

 

Strategier til dig der har travlt

Strategier til dig der har travlt

Er din tidsplan allerede tætpakket med ting du skal gøre, aktiviteter, forpligtelser, og møder du skal til? Dette arbejdsniveau bliver mere og mere normalt. Rent faktisk, så er vi – på trods af alle de tidsbesparende/effektiviserende hjælpemidler vi har – mere travle nu, end for år tilbage hvor vi ikke var så effektive med vores tidsforbrug.

Mens mange mennesker siger de gerne ville have mindre travlt, så er det meget ofte svært at føre det ud i livet. Hvordan skal vi skære ned på vores travle tidsplan? Alt er jo vigtigt – ikke sandt?

Her er der nogle coaching tips til dig, når du skal skære lidt i dit tidsskema.

Kom i kontakt med dine værdier

Det er en meget populær coaching øvelse – netop fordi den er så effektiv.

Lav en liste over dine kerneværdier. Hvad er de? Det er de ting der betyder allermest for dig, i dette liv. Mange nævner familie, helbred, frihed, integritet, lykke, og så videre. Du kan også kalde disse ting dit livsformål.

Kig derefter på de ting du har på dit tidsskema.

Hold hver eneste punkt på dit skema op, mod din liste af værdier. Tænk over om dette punkt på din tidsplan, fører dig hen imod disse kerneværdier – eller om den fører dig væk fra dem?
Overvej om du kan fjerne de ting der ikke er på linje med dine kerneværdier.

Visualisér det du ønsker

Her er en anden metode, som handler om at tiltrække det du ønsker – også kaldet loven om tiltrækning, som jeg skrev om i en tidligere artikel. Denne metode er også meget effektiv.
Forestil dig det liv du gerne vil leve. Forestil dig det i detaljer, og fokuser på dine ønsker og kerneværdier. Tænk over hvad du ønsker og ikke hvad du ikke ønsker.
Du ved – det er bedre at tænke dig hen imod noget, frem for at ønske dig væk fra noget. Derved fokuserer du på det positive og det er jo det du fokuserer på der vokser, og som du får mere af. Du siger måske det er for meget wooo-wooo, men det er rent faktisk basal psykologi. Elite sportsfolk bruger det hele tiden i deres træning.

Skab et billede der både virker realistisk for dig, men også tiltrækkende. Ikke noget der er alt for ”far out” men alligevel noget der ligger så langt ude, at du lige skal strække dig lidt for at nå det.
Det skal ikke være for let, men heller ikke så svært, at din underbevidsthed siger ”det opnår jeg aldrig”.

Kig på din liste af aktiviteter igen. Prøv at eliminere de ting der ikke hjælper dig med at opnå den vision du lige har lavet. Prøv i stedet at gøre en, eller flere ting – store eller små – der fører dig i retning af opfyldelsen af din vision. En ting om dagen, bliver jo til ca. 30 om måneden, og 365 om året. Ikke så lidt skridt på vejen mod dit drømmeliv – vel?

Nøglen her er at fastholde visionen om hvad du vil, og begynde at tage beslutninger, og handle så du kommer der hen imod.

Sig ja til noget – og nej til noget andet

Når vi siger ja til nye aktiviteter, så glemmer vi ofte, at vi så også siger nej til noget andet. På grund af det begrænsede antal timer i døgnet, så vil enhver aktivitet du påtager dig, næsten altid eliminere en anden. Tænk over det når du ser på dit skema.

Ved hver aktivitet du foretager dig gennem ugen, spørg dig selv om der var andet du hellere ville gøre, og som bedre kan føre dig mod dit mål.
Ville du få mere ud af at motionere, end at se fjernsyn? Vil du hellere være sammen med dine børn, frem for at hjælpe en, alligevel, utaknemmelig bekendt?

Vær hele tiden bevidst i dine valg af aktiviteter. Eliminer ting du gør på grund af ”skulle” og ”burde”. Kun på den måde kan du blive en bevidst skaber af din egen fremtid, og du vil meget bedre kunne se hvordan du skal lave de nødvendige ændringer i dit liv.

Det kan godt være der er mennesker i din omgangskreds der hyler lidt, og kalder dig egoistisk, men det kan du godt leve med. Du skal leve dit liv, og de skal leve deres. Du skal selvfølgelig hjælpe andre mennesker alt det du kan, men det må ikke være på bekostning af dit eget.

Sørg for at samle dine aktiviteter

Multitasking er ikke så effektivt som man skulle tro. Der er meget mere effektive måder at kombinere og strømline aktiviteter, uden at afvige alt for meget på din vej mod dine mål.
For eksempel så er det ikke er særligt effektivt at tale i telefon og skrive en e-mail på samme tid. Det er til gengæld let nok at tale i telefon og gøre rent samtidigt. På den måde sparer du tid og er effektiv.
Nøglen til at samle dine aktiviteter på en effektiv måde er, at gøre ting der er koncentrationskrævende samtidig med ting du kan gøre mere, eller mindre pr. automatik.

Skyd genvej

Hvis du på nogen måde kan se, at du kan skyde genvej uden at skære ned på kvaliteten så overvej at gøre det. Overvej også om dine kvalitetsstandarder overstiger andres forventninger. Måske gør du tingene alt for godt.
Der er masser af ting man kan gøre for at skyde genvej i sit liv. For eksempel så overvej at bruge færdigsnittede grønsager til din mad, når du har travlt, automatiser dine arbejdsopgaver, så meget du kan, og ansæt eventuelt en havehjælp. Hvis du virkelig er på udkig efter disse genveje, så vil du begynde at kunne se dem overalt.

Jeg håber disse små tips kan hjælpe sig med en bedre og mere stressfri hverdag. En anden vigtig del mod at skabe et mere roligt og stressfrit liv er at blive bedre til at sige nej. Nej er nok et af de mest effektive værktøjer mod stress. Her er der lidt tips til dig, om hvordan du bliver endnu bedre til at bruge dette ligge magiske ord.

Hvad kendetegner egentlig en god leder?

Hvad kendetegner egentlig en god leder?

Hvordan bliver du en leder som alle er glade for, frem for chefen alle elsker at hade.

Her er nogle små tips.

En god leder roser side medarbejdere

Når en af dine medarbejdere gør et godt stykke arbejde, og en flot indsats, så vær sikker på at du ser det, og ikke mindst – vær sikker på at din medarbejder ved du har set det.

Ros vedkommende for det, og lad for øvrigt aldrig en mulighed for at rose dine medarbejdere gå din næse forbi.

 

Ydmyg aldrig nogensinde en af dine medarbejdere

Hvis du bliver irriteret over noget en af dine medarbejdere har gjort (eller ikke gjort) så hold hovedet koldt, specielt overfor andre. Den der bliver ydmyget vil helt naturligt bære nag til dig i større eller mindre grad, og det vil påvirke arbejdsindsatsen i lang tid.

Konstruktiv kritik fra din side vil aldrig blive taget som en ydmygelse, hvis det sker på tomandshånd.

 

En god leder skaber en kultur, hvor fejltagelser er OK.

Hvis du ikke laver fejl, så strækker du dig sandsynligvis heller ikke det lille ekstra for at yde noget. Sørg for at skabe en kultur hvor dine medarbejdere føler de har lov til at lave fejl, fordi fejl er en del at det at udvikle sig.

Fejl er ikke noget man skal have det dårligt over, så længe man lærer af dem. Det er klart det bliver et problem, hvis man laver samme fejl igen og igen. Denne kultur vil give dine medarbejdere en tryghed, som gør at de klarer deres projekter endnu bedre.

En god leder husker de personlige detaljer

Tag dig tid til at komme til at kende dine medarbejdere. Hvem er de, hvad er vigtigt i deres liv, og hvad motiverer dem. Vær interesseret i dem som mennesker, og ikke kun som medarbejdere. Det lyder simpelt, men det vil få dine medarbejdere til at se dig som en god leder.

 

Gem dig ikke bag din position

Vær menneskelig og autentisk overfor dine medarbejdere. På den måde vil du være i stand til at støtte og opmuntre alle når det hele er hårdt.

 

En god leder er til rådighed

Vil du være en god leder så vær sikker på at dine medarbejdere føler de kan komme til dig, for at tale om sensitive emner. Både vedrørende interne og eksterne arbejdsproblemer. Lad dem føle at du respekterer dem som de er, og ikke vil bruge det de siger mod dem på et senere tidspunkt.

Indrøm dine egne fejl.

Hvis du laver en fejl, så indrøm det. En god leder behøver ikke at være fejlfri. Dine medarbejdere vil respektere dig mere hvis du indrømmer dine fejl, og at du så finder en løsning på at få dem rettet igen. SÂ føler de sig også mere fri til at turde indrømme deres egne fejl.

 

Lyt på en måde så dine medarbejdere vil tale til dig.

Medarbejdere er ofte lidt bange for og usikre overfor deres ledere. Vær sikker på at du viser dine medarbejdere at du gerne vil lytte til dem, og forstå det de siger til dig. At de er vigtige for dig og du derfor gerne bruger tid på dem. Det er tegn på du er en god leder.

 

Giv klare beskeder

Det er dit ansvar at dine medarbejdere forstår dine budskaber, så vær sikker på at du kommunikerer helt klart og forståeligt for alle. Der er ikke noget mere frustrerende og stressende for medarbejdere, end når de ikke er helt sikre på hvad du forventer af dem.

Det ødelægger dine medarbejderes effektivitet, og det er du nok ikke så interesseret i. Behandl alle med respekt og høflighed, specielt når der er et problem. Enhver der arbejder med dig, eller for dig er et værdifuldt menneske der fortjener at blive behandlet med respekt.

En god leder er kun så god som hun, eller han behandler sine teammedlemmer.

 

Lær mere om Business Coaching

Hvis du gerne vil lære meget mere om at blive en god leder, så tag et kig på vores spændende Business Coach uddannelse, og Executive Coach uddannelse (kommer senere).

 

Lidt citater om ledelse…

 

Hvis konerne vidste hvad sekretærerne tænker om deres chef, ville de have en bekymring mindre.

Danny Kaye

 

Den sande leder må dykke ned i folkets springvand.

Lenin

 

I stille vejr er alle gode sømænd.

Anon.

 

En tåbe på en høj post, er som en mand på toppen af et højt bjerg: Alt forekommer ham småt, og han ser lille ud for alle.

Matsch

Det kræver mod at foretage ændringer

Det kræver mod at foretage ændringer

Det kræver mod at tage de første skridt imod ændringer

Måske husker du at der for efterhånden mange år siden var nogle TV quiz programmer, hvor gulvet var inddelt i felter som lyste op når man trådte på dem. Eller rettere nogle af dem gjorde. Deltagerne vidste nemlig aldrig om de var på rette vej eller ej.

Men de skulle tage et skridt mere før der kom lys og så blev klar over om de var på rette vej. 

For de fleste menneskers vedkommende, så er dette stik imod den måde de helst vil udvikle sig på. De fleste vil helst se “lyset” og have sikkerhed inden de tager det første skridt ud i noget nyt. De vil helst vide hvor de bevæger sig hen – før de bevæger sig. De vil helst se alle trinene oplyst , så de ved at de kan gå fra punkt A til punkt B og så til C, D, E og så videre.

 

Men sandheden er, at det ikke rigtig er sådan at du skaber fremskridt i dit liv.

Sandheden er, at kun det første skridt du tager vil være synligt. Og den eneste måde du vil kunne komme til at se de næste skridt, er at tage det første skridt. Ellers så sker der ikke noget som helst. Det er sådan at ændringer er. De fleste vil nok skrive under på, at de fleste ændringer er ukomfortable, og endda i flere tilfælde direkte ubehagelige.

Men hvis du vil have en mulighed for at nå dine mål – store eller små – så er betingelsen altså, at du er villig til at tage de første skridt og bevæge dig. Og så lave de nødvendige ændringer hen ad vejen.

Jo mere du vænner dig til ændringer – des lettere bliver det – og så vil du opleve meget mere fremgang i dit liv.

Hvis dit mål er at fordoble, eller tredoble din indkomst det næste år – så kan du selvfølgelig spille lotto eller gå på Kasino. Men hvis du vil være mere sikker på at nå de mål du sætter dig, så må du nok indstille dig på at gøre nogle af de ting du indtil nu har tøvet med

Ofte er det sådan, at de ting du gør mest modstand imod – det er de ting der i sidste ende vil kunne give dig den største udvikling.

Tænk lidt over det….Vi lader billedet stå lidt.

 

Måske er du slet ikke opmærksom på din uvillighed

Det kan endda være at du ikke er opmærksom på, at du hidtil har været uvillig til at lave ændringer. Det er nemlig utroligt så kreative vi mennesker kan være når det handler om at foretage ændringer og gøre ting vi ikke er helt trygge ved. Men lige meget om du vil tjene ti tusind, hundrede tusind, en million eller mere, så er processen helt den samme.  Det er den selvfølgelig også med andre mål i dit liv.

For at kunne få en hvilken som helst form for ændring i dit liv, eller i dit job/karriere, så må du tage det første skridt uden at være 100% sikker på hvor din fod vil lande. 

Det kræver mod, det kræver tillid, og det kræver måske også støtte. Men sådan er det nu en gang med ændringer. Så gå 100% ind for at tage de første skridt, uden at have forsikring for hvad der sker, og hvad du vil få. Hvis du ser tilbage på ændringer du tidligere har lavet i dit liv, så vil du sikkert huske at din angst var meget værre end det rent faktisk viste sig at være. Her overgår fantasien ofte virkeligheden.

Skal du være helt ærlig så gik det slet ikke så galt, som du frygtede. Hvorfor skulle det så være det denne gang?

Så frem med foden – fremad march!!

Du ved kun hvad der sker, hvis du tager dette skridt. Du vil aldrig komme der hen, hvis du bliver ved med at stille spørgsmål, og prøve at regne den ud på forhånd. Og når du først kommer i gang, så vil du hen ad vejen blive bedre og bedre til det. Og du vil få det bedre og bedre med at tage disse skridt – uden at vide hvor det ender.

Vi har alle sammen forskellige grænser for hvilke skridt vi tør tage. Og det er alt sammen helt i orden. Nogen vil helst ikke tage skridt uden all-risk forsikring, livrem, vaccinationer og knæbeskyttere. Andre er mere villige til at hoppe ud i det uden de store overvejelser. Men vi har alle sammen et eller andet punkt hvor vi bliver utrygge ved næste skridt. Og der er lige netop der udenfor de helt store muligheder de ligger.

Så – off you go – og held og lykke med det.

 

Du har altid flere valgmuligheder

Du har altid flere valgmuligheder

Her er lidt selvcoaching

Eksempler på valgmuligheder du ofte glemmer du har ….

Ofte så har du  mange flere valgmuligheder end du lige umiddelbart selv kan se. Når jeg ser tilbage på de valg jeg selv har foretaget, og de valg jeg har hjulpet coachees med at tage, så kan jeg se at der klart har været mange flere valgmuligheder – Valgmuligheder som vi bare har overset i kampens hede.

Du kan lade denne liste være starten på at overveje dine egne valg lidt dybere. Hvilke valgmuligheder er det du overser du hele tiden? Hvilke valg kunne gøre en stor forskel hen imod din succes og lykke? Hvordan vil du kunne huske på at træde et skridt tilbage et øjeblik, for at overveje alle valgmulighederne?

Næste gang du skal tage en beslutning så tænk over om du skulle:


Du kan vælge bare at give slip 

Du behøver ikke altid at foretage et valg mellem A og B. Nogle gange så vælger vi simpelthen bare fordi vi er bange for at gå glip af noget, og fordi vi er bange for at kunne komme til at ærgre os senere. Sælgere og marketing bruger dette meget. Med at sætte deadline og stress på beslutningerne. KØB NU – og spar…..  Du kunne også lade være med at købe og spare endnu mere.

Du kan vælge at konfrontere dine overbevisninger med fakta 

Kan du se de underliggende overbevisninger der afholder dig fra at se valgmulighederne i et bredere perspektiv? For eksempel ”Jeg bliver nødt til at gøre det perfekt, for ellers bliver XX skuffet”
Måske var dette sandt på et tidspunkt i dit liv, men tjek lige med dig selv om det stadig er tilfældet.

Du kan vælge at se spillet du er med i, og vælge at ændre reglerne

Spiller du med i et spil, eller en rutine som du egentlig ikke bevidst har sagt ja til? Offer/Hjælper, eller overhund/underhund eller lignende spil?
Hvis dette alligevel ikke er det spil du gerne vil være med i, hvilken adfærd kan du så vælge? Vælge at gå efter noget større? Vælge noget mindre, eller simpelthen vælge noget andet.
Nogle gange når vi er kørt fast i at vælge mellem mulighed A og B (et job, en date, en ferie og lignende), så kan grunden til at vi har svært ved at beslutte os, være at begge muligheder giver mindre end vi egentlig ønsker os.

Spørg dig selv hvad du virkelig ønsker dig, og læg så mindst tre yderligere muligheder på bordet.


Du kan vælge at støtte andre i at gøre det på deres måde 

Hvor ofte bruger du en masse tid på at irriteres over, at andre gør tingene på en anden måde end din? Hvad nu hvis du lod være med at prøve på at manipulere dem i din retning, og så bare støttede dem helhjertet i deres egen måde af få tingene gjort på?
Sørg for at komme til at kende dine medarbejderes og kollegers personlighed gennem DISC, Myers-Briggs, eller Enneagrammet, og lær hvordan de forskellige personligheder arbejder og reagerer.

Du kan vælge at indrømme din egen uvidenhed, eller manglende erfaring 

Husk at det er i orden at bede om hjælp til at tage en beslutning, og at du normalt ikke behøver at gøre alt alene.

Du kan vælge at bede om en time-out og få lidt perspektiv 

Hvor mange beslutninger haster så meget? Ikke ret mange når man virkelig ser efter. Hvis du kæmper med at beslutte dig så giv dig selv en lille pause. Sov på det, eller gå en tur, tal med en ven eller coach, eller gør det der slapper dig af. Jo mere du prøver at presse et svar frem i dig selv, jo sværere er det.
Slap af og find ud af hvad der virkelig betyder noget for dig.

Du kan vælge at finde sin egen sandhed 

Læg mærke til når du har svært ved at vælge mellem ”Måder at undgå at sige A på” og ”Måder at komme uden om B på” og en ”Måde at manipulere (motivere) C på”, så er der jo også en mulighed for at sige ”Min sandhed hedder D”.

Du kan også vælge at sige til sig selv at sådan er tingene bare

Dette kraftfulde valg er altid til stede. Hvornår er en accept af tingene nok for dig til at få fred i sindet?
Visse ting kan man bare ikke ændre, og man kan slide sig selv op ved at prøve på det.

En central tanke i buddhismen er at en af årsagerne til lidelse er MODSTAND. Måske er det en gang en god ide bare at give slip og acceptere at sådan er tingene.

 

 

 

Coaching – Vær mere urealistisk

Coaching – Vær mere urealistisk

Alle vi mennesker får nogle gode ideer fra tid til anden. Ikke kun under coaching. Af og til så kommer der nogle meget store og fantastiske ideer frem i vores hoveder. Ideer der måske kunne blive til noget kæmpestort.

Men hvis du er som de fleste mennesker, så kommer den lille indre kritiker frem – hopper op på din skulder og hvisker dig i øret om alle de ting ved denne plan, der slet ikke kan lade sig gøre. Hvis du fortæller om ideen til andre, så kan du også meget vel risikere at de synes at ideen er et luftkastel.

Så ofte bliver din fantastiske ide hurtigt arkiveret lodret, som værende skør, alt for ambitiøs, og selvfølgelig urealistisk. Og du tænker ”Hvordan kunne jeg da også komme på en så vild idé?”. Det ville da aldrig kunne gå”.

 Lad os lige se lidt nærmere på begrebet UREALISTISK.

Coaching gør urealistiske ideer realistiske

Var det realistisk at John F. Kennedy i de tidlige 60’ sagde at USA i løbet af 10 år ville have en mand på månen? Før da var det en meget almindelig talemåde at sige at ”Det er lige så urealistisk, som at komme til månen”.

Hvis jeg for 15 år siden havde sagt til dig at millioner af mennesker ville sende elektronisk post til hinanden, og at vi ville gøre masser af forretninger over nettet, ville du så ikke have sagt til mig at det var urealistisk? Eller hvad nu hvis jeg havde sagt, at der ville blive sendt milliarder af sms hvert år.

Var det den gang realistisk at tro, at man kunne klone dyr, og få nøjagtige kopier af, for eksempel får. Eller at man du kan forudsige sygdomme via DNA?

Du må indrømme at tidligere så ville sådanne ideer, have været dømt ude som helt urealistiske. Og alligevel så er de nu en meget stor del af vores hverdag. Prøv bare at tænke på, hvor mange af de ting du har i dit liv i dag som var utænkelige – bare da dine forældre var unge.

Udviklingen går hurtigere og hurtigere – hvilke ”urealistiske” ting ser vi mon i årene fremover?

Hvordan blev alle disse ”urealistiske” ting alligevel gjort ”realistiske”?

Det var ene og alene fordi nogle mennesker var modige nok til at tænke udenfor de normale rammer og turde tænke STORT. Meget stort endda. Ofte ved brug af coaching Og så havde de vedholdenheden til at få disse visioner gjort til virkelighed – uanset modstanden. Helt sikkert med god coaching fra folk omkring dem.

Tænk lidt over det, og prøv at tænke på, om du har haft (eller har) nogle ideer du har opgivet som urealistiske? Eller mål som du tøver lidt med – netop fordi du, eller dine omgivelser, har besluttet dig for at de er urealistiske.

Tips til at få “urealistiske” ideer

Her får du nogle små coaching tips og inspiration til at få dine ”urealistiske” visioner og drømme gjort til realitet.

Du ville slet ikke have fået ideen, hvis ikke du havde kapaciteten til at gennemføre den, og gøre den til virkelighed.

Den spirituelle version er at Universet ville ikke bruge energi på at give dig en ide hvis ikke du havde potentialet til at gøre den til virkelighed. Hvis du foretrækker den mere “jordnære” forklaring, hvorfor skulle din underbevidsthed komme frem med en ide, og så stoppe der. Ideen er jo tegn på at frøet er inde i dig, og så er det op til dig at lade det vokse. Akkurat som det kan virke urealistisk at et lille agern, kan blive til et flot egetræ, så du også lade ideen vokse. Så vokser du også med opgaven, og med den rette coaching så er du hurtigt på vej.

Det kan være du siger ”Det har jeg slet ikke viden til”. Nej – selvfølgelig ikke, men det kommer. Bill Gates vidste heller ikke alt om hvad Microsoft ville blive til, da han begyndte med sit lille MS-DOS styresystem i garagen. Han lærte også hen ad vejen, og voksede med det.

Der er ingen der har sagt at det skal være let. Det kan tage mange år at gøre dine ideer til virkelighed, og der kan komme mange tilbageslag hen ad vejen. Det er så der du skal have styrken til at holde ved, og tro på din ide. Så kommer din succes også til sidst.

En positiv attitude er dit fundament for succes.

Du kan kun opnå noget ekstraordinært hvis du har en dynamisk og positiv attitude, og en stærk tro på dig selv og dine evner. Hvis du ikke har det, så kan du bruge coaching til at få denne tro på dig selv, og den målrettethed du har brug for.

Forvent ikke at andre kan se det fantastiske i din ide.

Det kan godt være du kan visualisere din ide i 4K kvalitet, med surround sound. Det er din egen personlige vision, men mist ikke modet hvis andre (selv ikke dine nærmeste) ikke får julelys i øjnene, når du fortæller om din ide. Det vigtigste er, at du kan se ideen og at du tror 110 % på den. Og at du ikke mindst kan føle den rette kilderen i maven når du tænker på den.

Einstein sagde, at hvis han viste en ide til nogen og de så sagde at den var god, så droppede han den. Så var ideen ikke innovativ nok mente han. En professionel coach ville aldrig skyde en ide ned.

Entusiasme er vigtig.

De helt store mål bliver nået af dem der virkelig brænder for det. Kan dit mål virkelig ophidse dig, og fyre op under din motivation? Hvordan har du det når du skal fortælle andre om dit mål eller ide? Hvis du bare en lidt smålunken omkring det, eller hvis du bare gør det for pengenes skyld, så er min forudsigelse at du ikke når målet.

Det samme gælder, hvis du prøver at nå et stort mål som andre har sat for dig – og som du ikke har hjertet med i. Så kan du meget let få dig en skuffelse.

Vedholdenhed får tingene klaret.

Selvfølgelig er vi alle topmotiverede lige i starten. Men vi mennesker elsker nyt, og derfor kan du let miste pusten lidt henne af banen, når dagligdagen og udfordringerne kommer. Og som det gælder ved alle “urealistiske” mål, så er det hele ikke altid sjov og ballade. Du træder jo oftest en helt ny sti, og der er ikke en vejviser, eller manual du kan slå op i under ”fejlfinding”.

Der vil helt sikkert komme hårde tider, men husk at alt bevæger sig i bølger. For der vil også komme andre tidspunkter, hvor du vil have denne fantastiske følelse af tilfredsstillelse ved at have gjort noget helt nyt. Noget som ingen andre har gjort før.

Så hvis du virkelig tror på din ide, så vær vedholdende i det lange løb – uanset hvor langt dette løb er. Måske skal der ændres lidt på kursen, men at opgive er simpelthen ikke en af mulighederne. Det er med denne holdning du kan opnå det ”uopnåelige”.

Din dagligdag kan virke ret ordinær.

Men lad dig ikke snyde af det. Når du ser på hvordan andre har nået ”urealistiske” mål så vil du se, at de består af det man kalder “Akkumuleret indsats”. De består altså af en lang række – øjensynligt – ordinære opgaver, som tilsammen giver noget ekstraordinært.

Der er ikke nogen af opgaverne der er specielt spektakulære, men med denne vedholdende og målrettede indsats, så er personen nået frem til sin urealistiske destination.

Du kan heller ikke bestige Mount Everest, med et enkelt hop.

Der er ingen 100% garanti. Men med coaching stiger % satsen for garantien.

Når vi ser på disse urealistiske mål, så må vi også være realistiske og huske på at der er en mulighed for at du ikke når dit mål. Selvfølgelig er der det.

Det kan være du helt fejler – men så lærer du af det, og du vil have endnu lettere ved at opnå et andet ”urealistisk” mål. Det kan også være at målet ser helt anderledes ud end det du havde forestillet dig. Men hvad så? Det kan jo stadig være noget fantastisk der lige pludselig viser sig. Og du kan stadig være ovenud stolt af dig selv når du.

 

Så hvis du mener at du har en ide der kan forandre verden til det bare, tidoble din indkomst. Mener du at du kan komme op med en ide for dig selv, eller dit firma der kan være millioner værd? Har du en ”urealistisk” ide om en service eller et produkt – så kom i gang.

Ligegyldigt hvad din store drøm er, så lad være med at bekymre dig om, om den er urealistisk. Hver eneste dag er der mennesker der når ”urealistiske” mål.

Som Thomas Edison sagde: ”Hvis vi alle gjorde de ting vi havde kapacitet til, så ville vi overraske os selv”.

 

6 tips til en bedre selvtillid

6 tips til en bedre selvtillid

I denne lille artikel vil jeg give dig ideer til seks ting, der kan øge din selvtillid betragteligt. Det er ikke svære øvelser og teknikker, men simple enkle ting du kan gøre hver eneste dag.
Disse seks ting vil ikke kun øge din selvtillid – de vil også give dig mere motivation og energi.
Det kan godt være at du allerede gør nogle af tingene helt naturligt, når du er sammen med andre mennesker. Men hvis ikke, så vil jeg foreslå at du bevidst begynder at ændre dine vaner til at gøre det. Til sidst vil det være noget der kommer helt let og naturligt.

Mød andre med et smil – det viser selvtillid

For det første – mød altid andre mennesker med et smil, og kig dem lige ind i øjnene. Jeg fik en gang det råd at man skulle kigge på punktet lige mellem øjnene – ellers kan ens blik komme til at flakke fra det ene øje til det andet.
Et dejligt smil og en direkte øjenkontakt viser at du har selvtillid og en god selvrespekt.
Når du taler i telefon, så gør det med et smil på læben (her er øjenkontakten mere besværlig). Men personen i den anden ende kan høre smilet på din stemme.
En anden vigtig ting, når du taler i telefon er, at sige dit navn allerførst. Det kan måske umiddelbart lyde banalt, men det viser at det er en person med selvrespekt der ringer.

Vis altid taknemmelighed

For det andet – vis altid virkelig taknemmelighed og værdsættelse når du får en kompliment. Lad være med at negligere det og sige “Åhh – det er ingenting”.Sig i stedet “Tak – det glæder mig at høre”.
Evnen til at modtage komplimenter er et vigtigt tegn på et godt og solidt selvværd.

Lad være med at prale – det viser en meget dårlig selvtillid

For det tredje – lad være med at prale.
Folk der praler med alle de ting de gør og kan, prøver jo at hæve sig selv i andres øjne. De praler fordi de mener at det er nødvendigt, for at de kan få respekt – også fra sig selv.
Så jo mere du praler – jo mere viser du overfor andre, at du ikke har et særligt højt selvværd.Hvis man har et højt selvværd, så har man ikke behov for andres bekræftelse.

Tal ALDRIG om problemer og negative emner

For det fjerde – lad være med at lade problemer og negativitet blive omdrejningspunktet for dine samtaler. Tal positivt om dit liv og om det du gør. Vær opmærksom på negativ tænkning, og læg mærke til hvor ofte du beklager dig. Når du hører dig selv kritisere andre – og det omfatter også selvkritik – så find en måde at vende det til noget positivt på. Prøv at være hjælpsom i stedet for at være kritisk.

Bevæg dig væk fra modstand

For det femte – reager på modstand og deprimerende oplevelser ved at øge din aktivitet. Når din selvtillid bliver udfordret, så lad være med bare at blive passiv – sørg for at handle i stedet. Pas på ikke at blive “Paralyseret af analysering”.
Husk på, at biler kun er i stand til at oplade deres egne batterier når de kører. De oplader ikke deres batterier, når de står i garagen.
Sådan er det også med dig. Du skal være i aktivitet og bevægelse for at opnå noget, og for at blive ladet op til endnu mere succes.

Se fejltagelser som muligheder for læring

For det sjette – vælg at se fejltagelser og afvisninger som muligheder for, at du kan lære og udvikle dig endnu mere med meget mere selvtillid. Se en fejltagelse som afslutningen på en forestilling – ikke som afslutningen på din karriere/forhold/liv.
Lær af dine fejl og fiaskoer, men lad være med at se dig selv som en fiasko. Husk på at den du er og det du gør, er to forskellige ting.
Husk på at DEN DU ER og DET DU GØR, er to forskellige ting.
Selv om du, af og til kan være meget negativ over at have fejlet, så husk altid på, at du derved er i en ideel position til at kunne gøre noget helt andet.
Du har jo lige udelukket én mulighed, og kan nu gå i gang med alle de andre muligheder, der altid er for dig.

Se helt ærligt på dig selv – og få selvtillid

En ærlig og indsigtsfuld evaluering af dig selv kræver langt mere mod, end den nedgøring af sig selv som mange forfalder til i sådanne situationer. Hvis du nøgternt evaluerer dig selv så øger du du din selvtillid, fordi du handler i stedet for at sætte dig selv i offerrollen.

Prøv at se, hvordan de fleste professionelle sportsfolk gør det. Hvis de har leveret et møg resultat, så får det dem bare til at ville kæmpe endnu mere næste gang. De tager ansvaret for fejlen og lader være med at give andre skylden for det. Man kan aldrig styre omverdenen, men man kan styre hvordan man reagerer på omverdenen.

Skuffelse, nederlag, og fiaskoer er på ingen måde permanente tilstande – med mindre du selv vælger at de skal være det. Det er tværtimod oplevelser, der giver dig et meget solidt fundament hvorpå du kan bygge din fremtidige succes.

Jeg håber denne artikel har givet dig inspiration til at forbedre din selvtillid endnu mere.

Vil du hjælpe andre med af få mere selvtillid så kig her.

Tips til en bedre karisma

Tips til en bedre karisma

Nøglen til en bedre karisma

Mange påstår at KARISMA det er noget man er født med – men det tror jeg nu ikke er helt sandt. Der er selvfølgelig mennesker der har en helt naturlig udstråling og tiltrækningskraft. Tillykke til dem. Vi andre, der er mere gennemsnitlige, må arbejde lidt mere for det. Og det er det, jeg vil give dig nogle små tips til i dette blogindlæg.

Karisma og succes i livet hænger meget sammen. Omkring 85% af din succes og lykke kommer fra dit forhold til andre og din interaktion (kommunikation på alle niveauer) med mennesker omkring dig. Jo mere positivt andre reagerer på dig (og det meste af det sker på det ubevidste plan) jo lettere vil det være for dig at få det du ønsker.

The Law of Attraction – loven om tiltrækning

Helt basalt når vi taler om karisma, så taler vi om loven om tiltrækning. Denne ”lov” har der været talt meget om gennem tiderne, og senest er den blevet populariseret via, blandt andet filmen og bogen ”The Secret”.

Det handler helt grundlæggende om, at vi tiltrækker det ind i vore liv, som er i harmoni med vore dominerende tanker. Altså at det du fokuserer på vokser i dit liv.

Du er en levende karisma magnet

Det hele handler om at vi mennesker – på det helt basale niveau (atomare/kvante størrelser) er energi, og at vi på den måde er en levende magnet der konstant udsender bølger af energi, som på den ene  eller anden måde bliver opfanget af andre mennesker. Dine tanker – forstærket af dine følelser bliver udsendt til andre omkring dig – og bliver opfanget af dem der er på samme niveau, eller bølgelængde om man vil. Akkurat som en radiostation der kun modtager det program den er indstillet på.

På den måde tiltrækker du de mennesker, ideer, muligheder, ressourcer, omstændigheder og alt andet der passer med dine overbevisninger og tanker.

Det kan måske godt lyde lidt ”woo woo agtigt” for mange, men kvanteforskningen har bevist at tingene forholder sig sådan. Så akkurat som vi en gang skulle vænne os til at jorden ikke længere var flad, så skal vi nok også til at vænne os til dette.

Du kender det fra dig selv

Og du kender det højst sandsynligt fra dig selv. Tænk på en dag hvor du er rigtig negativ og sur. Hvilken slags mennesker møder du i løbet af dagen? Hvilke ting kommer du ud for? Hvor mange idioter er der lige i morgentrafikken den dag?

På den anden side, hvis du er rigtig glad og positiv – måske forelsket . Hvordan er det så lige din verden ser ud? Alle smiler og tingene kører som smurt. Du møder kun dejlige mennesker.

Verden omkring dig er den samme – men du tiltrækker bare noget forskelligt, alt efter din udstråling.

Det fører os frem til, at du på den måde, også kan opbygge dit niveau af karisma. Derved kan du få en større og meget mere positiv påvirkning af de mennesker, hvis samarbejde, støtte og hengivenhed du ønsker.

Her taler vi ikke om påvirkning på folkeforfører niveau – selv om det selvfølgelig også er de kræfter der i – stor stil spillede ind der. Vi holder os til det personlige niveau.

Opfattelse er alt

Den vigtige her er, at huske på at karisma stort set kun er baseret på opfattelse. Din karisma – eller mangel på karisma – er hovedsageligt baseret på, hvad andre tænker om dig. Det handler ikke så meget om realiteter som det handler om det andre tror du er.

Det handler om det andre tror du er

For eksempel kan en person skabe din karisma ved at omtale dig med store glorificerende vendinger overfor en tredje person. Hvis du tror du skal møde en helt enestående person, så vil den person allerede på forhånd, inden du møder vedkommende, have karisma for dig.

Moder Teresa havde masser af karisma

En af de, nok mest karismatiske personer i verden, var nok moder Teresa. Rent fysisk var hun en lille, stille og skrøbelig ældre kvinde, i en ydmyg nonne kjole. Hun var nok blevet overset af de fleste hvis de havde mødt hende på gaden, hvis ikke lige det var for den fænomenale karisma hun udviklede.

Hvordan ville du have det?

Hvis jeg nu fortalte dig, at jeg ville introducere dig for en meget intelligent milliardær, som var meget stille og ydmyg omkring sin succes, så ville du næsten helt sikkert tilføje denne person en stor karisma, og i hans selskab ville du nok opføre dig anderledes, end hvis jeg ikke havde fortalt dig noget om vedkommende. Så karisma ligger for det meste i hovedet på modtageren – altså en selv. Ikke altid hos personen der ”udstråler” det.

Forslag til handling til at få bedre karisma

Der er to ting du kan gøre for at få en bedre karisma – lige nu, for at bruge disse tips.

 Først – bliv helt opmærksom på de signaler du udsender og de opfattelser du skaber i andre. Er disse opfattelser i overensstemmelse med det billede du gerne vil skabe om dig selv?

For det andet: Se på dig selv og forestil dig selv som en vigtig, handlekraftig og charmerende person. Ikke ved at være en opblæst selvglad person, men ved at have disse indre følelser og lade dem stråle ud.

Husk på at du skal elske dig selv. Hvis ikke du kan li dig selv – så kan du jo ikke forvente at andre gør det.

Så behandl dig selv og andre som om du allerede ER handlekraftig, stærk, berømt, og indflydelsesrig.